Aktuality

Pamětní list k 94. výročí muzea připomene tvorbu Josefa Lieslera

U příležitosti 94. výročí svého založení vydává 18. prosince 2012 Poštovní muzeum v Praze tradiční pamětní list. Zároveň tím připomíná 100 let od narození předního malíře, grafika, ilustrátora a v neposlední řadě tvůrce poštovních známek Josefa Lieslera. Prodej unikátního suvenýru bude zahájen v den jeho vydání pouze v Poštovním muzeu na Nových mlýnech v Praze.

Nová kniha provází historií poštovního odívání

Ve čtvrtek 8. listopadu byla v Poštovním muzeu slavnostně uvedena na trh nová kniha přibližující historii i současnost poštovního odívání. Autor, vedoucí oddělení dějin pošty a telekomunikací PM, Jan Kramář přibližuje chronologicky dějiny od neformálního šatu různých organizovaných kurýrních a poselských zřízení až po stejnokroje poštovních zaměstnanců současnosti. Unikátní publikaci s názvem Poštovní odívání v českých zemích vydalo nakladatelství POFIS. Autor knihu doplnil bohatou obrazovou přílohou založenou především na materiálech Poštovního muzea a zásadně tak zaplnil jedno z bílých míst na mapě bohatého kulturního fondu poštovního oboru.

Nejkrásnější známka světa představuje Poštovní muzeum!

Známka České pošty vyhrála letošní Grand Prix de l´exposition WIPA Vídeň, nejuznávanější mezinárodní soutěž o nejkrásnější známku světa. Známka, která vyšla 29. 9. 2010 pochází z autorské dílny slovenského výtvarníka Dušana Kállaye, rytecky ji rozkreslil Miloš Ondráček a nese název Poštovní muzeum.

Oldřich Kulhánek a kurátor PM vystavují v Jilemnici

Krkonošské muzeum v Jilemnici ve spolupráci s Klubem filatelistů 05-041, Českou poštou, s.p. a Poštovním muzeem Praha pořádá od 5. října do 11. listopadu 2012 v prostorách jilemnického zámku výstavu Oldřicha Kulhánka Známková tvorba a volná grafika. Součástí výstavy jsou i fotografie z dílen Martina Říhy, kurátora Poštovního muzea.

Za historií poštovního bankovnictví do Poštovního muzea

Výstava Pošta a poštovní bankovnictví v českých zemích, kterou připravila Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum ve spolupráci s ČSOB, a.s., si klade za cíl připomenout 130. výročí poštovního spořitelnictví v českých zemích i jeho důležitou úlohu v systému bankovních služeb. Autor scénáře zdůraznil dlouholetou, tradiční a oboustranně přínosnou spolupráci mezi poštovním a bankovním sektorem. Výstava tak prostřednictvím 14 panelů a 23 vitrín, umístěných v prvním patře Poštovního muzea, představí textovou a obrazovou formou známé i méně známé kapitoly z dějin poštovního bankovnictví v českých zemích. Výstava bude pro veřejnost otevřena ve středu 19. září a potrvá do neděle 25. listopadu.

Autogramiáda a příležitostná přepážka k výstavě Václava a Pavla Sivkových v PM

V sobotu 23. června se bude v Poštovním muzeu konat tradiční příležitostná přepážka a navíc i autogramiáda Pavla Sivka k výstavě Václav Sivko - Pavel Sivko. Krajiny grafiky. Známková a grafická tvorba. Orazit si bude možné dvě příležitostné dopisnice s obrazovými náměty obou vystavujících.

Bdění dlouho přes půlnoc - Muzejní noc 2012 v PM

Po roce, kdy kvůli rekonstrukcím nástěnných maleb salonků chybělo, otevřelo pražské Poštovní muzeum své dveře návštěvníkům v netradičním čase – nočních hodinách. V sobotu 9. června tak od sedmé večerní až do jedné hodiny ranní nabídlo možnost prozkoumat jeho kulturní bohatství ve zcela jedinečné atmosféře. Pracovníci muzea pro tento účel připravili několik zpestření. A návštěvníci to ocenili. Přes práh muzea jich během šesti hodin akce prošlo více jak tisíc!

Letní detektivka v Poštovním muzeu ve Vyšším Brodě

Jako každý rok, tak i letos na Vás ve vyšebrodském Poštovním muzeu čeká o prázdninách tradiční letní soutěž. Tolik oblíbená nejen mezi dětmi, ale i jejich rodiči. Staňte se opravdovým detektivem a odhalte, kdo odešel spolu s muzejním strašidlem poštmistrem Mňácou z expozice na lákavý chmelový mok.

Příležitostná přepážka k nové knize Oldřicha Kulhánka

Oldřich Kulhánek vydává v nakladatelství G-DESIGN CZ ve spolupráci s Poštovním muzeem novou knihu s názvem Známková tvorba. Kniha, která mapuje Mistrovu známkovou tvorbu dostane i svoji příležitostnou dopisnici, ke které bude v sobotu 26. května 2012 v pražském Poštovním muzeu zřízena i příležitostná přepážka. Na ní bude používáno k akci připravené poštovní příležitostné razítko. Při příležitosti vydání knihy bude dán v omezené edici do prodeje i Pamětní list ke knize.

Sedmdesátá léta na poště ve fotografii v PM

Chcete si připomenout, jak v nedávné minulosti vypadala místa nákupu známek, placení složenek nebo podání balíků a telegramů? Zavzpomínat, kdo na poště obsluhoval či kdo doručoval dopisy? Navštivte výstavu fotografií z let 1975-79 akad. malíře Tomáše Vosolsobě, která přibližuje dobový poštovní provoz. Uvidíte, jak u tehdejšího závodu Československé spoje vypadal den všední i sváteční, nakouknete do ateliérů významných tvůrců poštovních známek a připraven je pro Vás fotografický příběh seznamující se vznikem poštovní známky. Výstava s názvem Pošta očima Tomáše Vosolsobě. Fotografie 1975-79, probíhá v pražském Poštovním muzeu od 25. dubna do 17. června a těšit se můžete i na tradiční poštovní přepážku s příležitostnou dopisnicí k výstavě.

Archiv aktualit: