Víte, že Poštovní muzeum vlastní unikátní osmdesátiblok prvních novinových známek světa?

První novinové známky světa

Jedinečný exemplář se do Poštovního muzea dostal krátce po druhé světové válce spolu s dalšími předměty (poštovními známkami a jejich padělky, otisky razítek, předznámkovými dopisy, rekomandačními nálepkami, recepisy apod.), které pocházely z konfiskátů spravovaných Fondem národní obnovy.


Cenný předmět se stal součástí nové známkové expozice Poštovního muzea, otevřené 22. prosince 1953 v bývalém klášteře beuronských benediktinek Zvěstování Panny Marie u kostela sv. Gabriela v Praze na Smíchově. Tam zůstal až do 17. března 1970, kdy došlo v jednom z výstavních sálů k loupežnému přepadení, při němž byl z nástěnného panelu odcizen. Rozsáhlé policejní vyšetřování, které se vzápětí rozběhlo, skončilo naštěstí úspěšně. Pachatelé byli dopadeni a cenný sbírkový předmět se nepoškozený vrátil již 24. července téhož roku do muzejního depozitáře. O případu podrobně referovala téměř všechna média a téma volně zpracoval Vladimír Houška v knize Merkur nese smrt, vydané v roce 1972 nakladatelstvím Naše vojsko, která se stala námětem filmu Osud jménem Kamila, natočeného režisérem Petrem Schulhoffem o dva roky později.