Autogramiáda a příležitostná přepážka k výstavě Václava a Pavla Sivkových v PM

20. 6. 2012

V sobotu 23. června se bude v Poštovním muzeu konat tradiční příležitostná přepážka a navíc i autogramiáda Pavla Sivka k výstavě Václav Sivko - Pavel Sivko. Krajiny grafiky. Známková a grafická tvorba. Orazit si bude možné dvě příležitostné dopisnice s obrazovými náměty obou vystavujících.


Těžiště díla Václava Sivka spočívá v kresbě, volné grafice a ilustraci, a tak se během své umělecké dráhy uplatnil jako výtvarný redaktor (ilustroval např. Malostranské povídky Jana Nerudy nebo Máj Karla Hynka Máchy), tvůrce plakátů, scénograf nebo v posledních letech života, když mu bylo znemožněno tvořit v oboru knižní grafiky a ilustrace, také jako keramik. Poštovní známky začal tvořit již v druhé polovině čtyřicátých let 20. století. Jeho dva první realizované známkové návrhy byly k 30. výročí vzniku Československé republiky. Z jeho další známkové tvorby vynikají návrhy na známky významných osobností Jakuba Arbese a Jána Hollého z roku 1954, známky k výstavě PRAGA 1962, za které dostal i čestnou medaili výstavy nebo originální, moderně pojaté motivy série Cizinecký ruch v Československu z roku 1964. Všechny zmíněné výtvarné návrhy i poštovní známky jsou součástí výstavy v Poštovním muzeu.

Pavel Sivko svoje první známky vytvořil počátkem devadesátých let 20. století. Při jejich tvorbě zúročuje zkušenosti, které nabyl při pracích s užitou a volnou grafikou, v animovaném filmu nebo mediální kresbě a ilustraci, kterou také vyučuje na Střední umělecké škole Václava Hollara a Vyšší odborné škole v Praze. Mezi jeho nejznámější výtvarné návrhy, které byly použity jako předlohy pro poštovní známky, patří výročí 600 let Betlémské kaple z roku 1991, Návštěva papeže Jana Pavla II. (1995) nebo dva motivy - KroměřížeHolašovic ze série Krásy naší vlasti z roku 2001. V poslední době Mistr vypracoval výtvarné motivy osobností Vlasty Buriana(2011) a Jiřího Trnky (2012), v čemž navázal i na tvorbu svého otce.

Vedle známkové tvorby představuje výstava v Poštovním muzeu i grafickou tvorbu obou autorů. Právě motivy jejich grafik byly použity i na přítisky k příležitostným dopisnicícm k výstavě

  • K výstavě vychází dvě příležitostné dopisnice s motivy obrazů Václava a Pavla Sivkových
  • V sobotu 23. června od 9.00 hodin bude v pražském Poštovním muzeu zřízena příležitostná poštovní přepážka s příležitostným razítkem k výstavě a proběhne také autogramiáda Pavla Sivka. Autogramiáda bude od 9 do 12 hodin, příležitostná přepážka do 15.00.