Oldřich Kulhánek a kurátor PM vystavují v Jilemnici

2. 10. 2012

Krkonošské muzeum v Jilemnici ve spolupráci s Klubem filatelistů 05-041, Českou poštou, s.p. a Poštovním muzeem Praha pořádá od 5. října do 11. listopadu 2012 v prostorách jilemnického zámku výstavu Oldřicha Kulhánka Známková tvorba a volná grafika. Součástí výstavy jsou i fotografie z dílen Martina Říhy, kurátora Poštovního muzea.


plakat

Již tradiční výstavní akce navazuje na předchozí výstavy grafiků, ilustrátorů a rytců poštovních známek jako např. Dušana Kállaye, Miloše Ondráčka, Martina Srba nebo Bedřicha Housy. Pokračovatelem této krkonošské výstavní tradice je Oldřich Kulhánek, který je v současnosti předsedou výtvarné známkové komise při České poště a zároveň je autorem několika desítek českých i československých známek.

Výstava je rozdělena do čtyř částí. V první části si budou moci návštěvníci prohlédnout výběr originálních návrhů pro známkovou tvorbu, např. na první poštovní známku O. Kulhánka věnovanou K. Svolinskému, portréty přemyslovských panovníků nebo panovníků lucemburské dynastie, známky připomínající dobu Rudolfa II. nebo Karla IV, rožmberský rod a další. K vidění bude i autorův nejčerstvější návrh na známku připomínající 800. leté výročí vydání Zlaté buly sicilské. Na vystavených výtvarných návrzích ze sbírek Poštovního muzea lze obdivovat portrétní mistrovství i nezaměnitelné originální zpracování autora, jakož i nahlédnout do tajů a specifik této oblasti užitého umění.

V další části výstavy, tzv. dílnách, budou zcela vyjímečně vystaveny přípravné kresby a skici ze soukromého archivu O. Kulhánka. Vztahují se ke známce Přemysla Otakara II., a je na nich demonstrován proces tvůrčího vzniku i výroby poštovní známky, včetně liniové rozkresby rytce známky Miloše Ondráčka, ryteckých i tiskových ocelových desek, otisků rytin ad. V tzv. litografické dílně bude předveden litografický kámen s originální kresbou i s litografickým náčiním.

Významná část výstavy bude věnována volné tvorbě Mistra. K vidění zde budou grafické listy vytvořené právě technikou litografie nebo leptu z různých období autorova života nevyjímaje období, kdy mu byla svobodná tvorba systematicky znemožňována a "přinesla" mu mj. i traumatizující zážitky z komunistické vyšetřovací vazby. Budeme si moci prohlédnout jeho Kariérní řád, Šebestiánský cyklus, Rodinu, Poctu Claudiu Monteverdimu, portrét Emy Destinové, Marie Terezie nebo drobnější grafiky a ex libris.

Přítisk

V poslední části výstavy budou mít návštěvníci možnost nahlédnout prostřednictvím více jak deseti velkoformátových černobílých fotografií do jedinečného prostředí grafických dílen. Autor fotografií Martin Říha, fotograf a kurátor Poštovního muzea, více jak rok dokumentuje tvůrčí úsilí O. Kulhánka přímo na místě vzniku výtvarných děl, např. u tiskaře Vladimíra Bujárka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové nebo v litografické dílně Petra Korbeláře ve Zdibech.

V den vernisáže, 5. října, začíná program v Krkonošském muzeu v Jilemnici již od 9.00 hodin ráno příležitostnou poštovní přepážkou. Na ní budou používána dvě příležitostná razítka a jedna příležitostná R-nálepka. Odpolední program bude pokračovat autogramiádou Oldřicha Kulhánka a slavnostní den vyvrcholí již zmiňovanou vernisáží výstavy v 17.00 hodin. Kromě filatelistických materiálů vydaných Českou poštou, přichystal pořádající klub filatelistů filatelistické zboží v podobě přítisků na dopisnice, tiskových listů nebo grafický list, který podle motivu O. Kulhánka transponoval tříbarevným ocelotiskem rytec Martin Srb.