Víte, že tzv. brzdový kámen sloužil jako první dopravní značka?

Víte, že... tzv. brzdový kámen sloužil jako první dopravní značka?

Brzdové kameny byly umísťovány před prudkým klesáním. V jejich horní části byl vytesán reliéf tzv. „šupky" – smykové kočárové brzdy, kterou s sebou formané a postilióni běžně vozili. Šlo o vykovaný kus železa se žlábkem, připevňovaný řetězem k zadnímu kolu vozu. Vůz pak jel z kopce smykem, což snižovalo jeho rychlost. Brzdové kameny tak patřily mezi první dopravní značky na našem území. Na některých místech České republiky se dochovaly dodnes.


V pobočce Poštovního muzea ve Vyšším Brodě se nachází pískovcová replika zhotovená podle originálu umístěného při silnici z Rožmberka do Vyššího Brodu na úbočí Šibeničního vrchu, cca 500 metrů od obce Rožmberk v místě, které se nazývá pod Šibeničním vrchem.