Nová kniha provází historií poštovního odívání

7. 11. 2012

Ve čtvrtek 8. listopadu byla v Poštovním muzeu slavnostně uvedena na trh nová kniha přibližující historii i současnost poštovního odívání. Autor, vedoucí oddělení dějin pošty a telekomunikací PM, Jan Kramář přibližuje chronologicky dějiny od neformálního šatu různých organizovaných kurýrních a poselských zřízení až po stejnokroje poštovních zaměstnanců současnosti. Unikátní publikaci s názvem Poštovní odívání v českých zemích vydalo nakladatelství POFIS. Autor knihu doplnil bohatou obrazovou přílohou založenou především na materiálech Poštovního muzea a zásadně tak zaplnil jedno z bílých míst na mapě bohatého kulturního fondu poštovního oboru.


Nová kniha provází historií poštovního odívání

Kniha je rozdělena do třech základních periodicky vymezených částí - první líčí dějiny spíše neformálního přístupu ke stejnokrojům a uniformám a časově zaobírá dobu od počátků poštovnictví po 18. století, kdy byly v rakouské zestátněné poštovní službě uplatněny první pravidla k nošení uniforem. Druhá část se zaobírá uniformami a stejnokroji od reformního času Marie Terezie a končí se rozpadem habsburského soustátí v důsledku první světové války. Třetí část se poté věnuje pracovnímu oděvu poštovních zaměstnanců v období moderních dějin 20. století - od vzniku Československa fakticky až do současnosti.

Publikace tak postupně přehledně seznamuje s prvními znaky a symboly, které si lidská společnost od starověku až do raného novověku spojovala s posly, kurýry a dalšími nositeli dálkové komunikace. Upozorňuje na zavádění uniforem jako jednoho z dopadů uplatňování centralizační politiky absolutistických panovníků 18. století a poukazuje i na vývoj oděvu jdoucího ruku v ruce s rozšiřováním poštovnictví a jeho profesí ve státě pod habsburkým orlem v průběhu dlouhého 19. století. Neopomíjí ani prvorepublikové ošacení, které se v mnohém snažilo držet trendu vymezujícího státní symboliku vůči jejímu nežádoucímu c.k. předchůdci. Podobně jako snahu o odvrat od tradic monarchické a republikánské poštovní správy líčí i oděvní kulturu času budování československé podoby státního socialismu. Autor končí své vyprávění až v horké přítomnosti, kdy Česká pošta, v návaznosti na více jak dvousetletou tradici, zavádí opět nové, dobovým požadavkům odpovídající stejnokroje.

Dílo doplňuje vedle bohatého obrazového doprovodu poznámkový rejstřík, bibliografie a také slovníček poštovních pojmů, bez něhož je vývoj oborového odívání fakticky nepostihnutelný. V závěru knihy autor dílo rozšířil i o výčet listinných a trojrozměrných předmětů, na jejichž základě je možné vést další studium fenoménu ve sbírkách Poštovního muzea.

Kniha byla slavnostně inaugurována 8. listopadu 2012 v Poštovním muzeu při příležitosti VI. Dne české filatelie. V jeho rámci v dopoledních hodinách vedl autor, PhDr. Jan Kramář, i přednášku, ve které přítomným filatelistům a dalším zájemcům přiblížil, jak se dějiny poštovního odívání odrazily v české a českolovenské známkové tvorbě. Zároveň v průběhu dne knihu podepisoval. Odpolední program navíc obohatila autogramiáda tvůrců nově vyšlých poštovních známek - M. Ondráčka, M. Srba a V. Fajta.