Pamětní list k 94. výročí muzea připomene tvorbu Josefa Lieslera

10. 12. 2012

U příležitosti 94. výročí svého založení vydává 18. prosince 2012 Poštovní muzeum v Praze tradiční pamětní list. Zároveň tím připomíná 100 let od narození předního malíře, grafika, ilustrátora a v neposlední řadě tvůrce poštovních známek Josefa Lieslera. Prodej unikátního suvenýru bude zahájen v den jeho vydání pouze v Poštovním muzeu na Nových mlýnech v Praze.


Josef Liesler (19. září 1912, Vidolice u Kadaně - 23. srpna 2005, Praha) absolvoval ČVUT, fakultu architektury a pozemního stavitelství, obor kresba (profesoři Cyril Bouda, Oldřich Blažíček, Josef Sejpka). Mezi lety 1928-1941 působil jako člen výtvarné skupiny Sedm v říjnu. V letech 1942-48 byl členem SVU Mánes, roku 1945 se stal členem SČUG Hollar. Později (roku 1958) zakládal Skupinu 58 a byl také členem výtvarné skupiny Radar. Dostalo mu se cti být též členem Královské belgické akademie. Josef Lieslerje  nositelem světových i našich cen a uznání v oboru tvorby poštovních známek.

Pamětní list k 94. výročí muzea připomene tvorbu Josefa Lieslera

Námětově a výtvarně čerpal především z literatury a surrealismu a postupně si vypracoval svůj vlastní osobitý styl, který svou univerzálností a improvizační pohotovostí uplatnil v mnoha oborech, např. ve volných grafikách, knižních ilustracích, nástěnných malbách a sgrafitech. Zabýval se prací s textilem, art protisem a navrhl řadu poštovních známek. Za známku z emise Mezinárodní hydrologická dekáda získal v roce 1974 cenu UNESCO pro nejkrásnější známku světa. Své recenze, odborné články a básně publikoval ve významných výtvarných časopisech. Prezident ČR mu roku 2003 udělil Medaili Za zásluhy druhého stupně. Zemřel ve věku nedožitých 93 let.

Poštovní muzeum připomíná Lieslerovu tvorbu známkovou transpozicí obrazu Sen noci svatojánské z roku 1962. Příležitostná poštovní známka vyšla v emisi Umění 27. listopadu 1972. Rytiny pro náročnou technologii šestibarevného ocelotisku z plochých desek vytvořil Miloš Ondráček. Pro pamětní list Poštovního muzea byla zvolena původní ocelorytina pro černou barvu vytištěná barvou tmavě fialovou.

  • Pamětní list si můžete zakoupit za cenu 70 Kč, k dispozici je pouze v omezeném množství!
  • V naší prodejně si můžete rovněž zakoupit „art“ pohlednice s fotografickým portrétem Josefa Lieslera vytvořeného Tomášem Vosolsobě.