Výstavy

Muzeum není sklad nepotřebných předmětů, ale živoucí organismus. Důvodů, proč nás navštěvovat opakovaně, je více. Jedním z nejlákavějších jsou unikátní výstavy, které naši kurátoři připravují ve spolupráci s celým světem.

V některých případech výstavy Poštovní muzea dokonce pokračují a cestují po České republice ve formě PUTOVNÍ VÝSTAVY.

10. 12. 2014 – 15. 03. 2015 | Praha

Ilustrace pro malé i velké

Poštovní muzeum připravilo ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a Národním muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze společnou výstavu, jež představí přední české výtvarníky, slavné ilustrátory dětských knížek, kteří se zároveň podíleli na tvorbě českých poštovních známek.

24. 09. 2014 – 30. 11. 2014 | Praha

Chvalozpěv marnosti psaný Zdeňkem Mézlem v Poštovním muzeu

Poštovní muzeum pořádá od 24. září retrospektivní výstavu díla výtvarníka Zdeňka Mézla s názvem Óda na marnost. Známková tvorba, obrazy, ilustrace, která přináší příběh nejenom umělcovy známkové, nýbrž i malířské a ilustrační tvorby. Výstavu připravilo Poštovní muzeum v Praze ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků Hollar.

21. 06. 2014 – 25. 09. 2014 | Vyšší Brod

Pošta jednou stopou ve Vyšším Brodě

Na letní sezónu připravilo Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě výstavu s názvem Pošta jednou stopou. Seznámí s jednostopými dopravními prostředky, které používala ke svému provozu v minulosti pošta – od trakaře přes kolo až po motocykly, skútry a elektrokola. Návštěvník tak uvidí staré motocykly jako tříkolku Itar nebo motorku Douglas, na které jezdil jeden z nejvýraznějších tvůrců poštovních známek Kamil Lhoták. Právě Lhotákova známková tvorba zaměřená zejména na bicykly a motorky je pak další částí výstavy. Spolu s ní se v Poštovním muzeu Vyšší Brod otevírá nový galerijní prostor.

12. 06. 2013 – 31. 08. 2014 | Vyšší Brod

Afrikou i na kole výstava prací žáků Základní umělecké školy Kaplice

Základní umělecká škola Kaplice ve spolupráci s Českou poštou,s.p., pobočkou Poštovního muzea ve Vyšším Brodě, Cisterciáckým opatstvím a městem Vyšší Brod pořádá v prostorách Poštovního muzea ve Vyšším Brodě již tradiční letní výstavu prací žáků výtvarného oboru této školy.

14. 05. 2014 – 14. 09. 2014 | Praha

Za polní poštou první světové od 14. 5. do PM Praha

S novou výstavou se Poštovní muzeum vrací sto let zpátky do historie – doby, kdy propukl jeden z nejstrašlivějších konfliktů lidských dějin – první světová válka. Zranění, nezvěstní a mrtví se na skoro pět válečných let stali každodenní realitou. V této záplavě nedostatku, trápení a deprese se alespoň trochu zpříjemnit a dodat lidem jistoty pokoušela válečná pošta. Její fungování na fotografiích, dokumentech, různých druzích zásilek stejně jako i poštovních známkách a válečné pohlednici přibližuje výstava, která se otevírá 14. května v pražském Poštovním muzeu.

25. 02. 2014 – 04. 05. 2014 | Praha

Od filmového plakátu k poštovní známce, legendy užité grafiky

Poštovní muzeum v termínu 25. 2. – 4. 5. 2014 pořádá výstavu, která nabízí srovnání tvorby československých poštovních známek a filmových plakátů 60. a 70. let 20. století. Jako novinku ve svém programu k výstavě připravilo i doplňující tematické přednášky.

Archiv výstav: