Výstavy

Muzeum není sklad nepotřebných předmětů, ale živoucí organismus. Důvodů, proč nás navštěvovat opakovaně, je více. Jedním z nejlákavějších jsou unikátní výstavy, které naši kurátoři připravují ve spolupráci s celým světem.

V některých případech výstavy Poštovní muzea dokonce pokračují a cestují po České republice ve formě PUTOVNÍ VÝSTAVY.

05. 10. 2016 – 12. 02. 2017 | Praha

Staré mapy Čech

Poštovní muzeum představuje veřejnosti výběr z unikátní kartografické sbírky, sestávající se z tištěných bohemikálních map, které pocházejí z 16.–19. století. Staré mapy, které zapůjčilo Regionální muzeum v Českém Krumlově, zobrazují vlastní území Čech, případně zemí Koruny české, přičemž některé z nich obsahují přesahy do dalších území střední Evropy.

22. 09. 2016 – 12. 03. 2017 | Praha

Miloš Ondráček/Umění na známce

V rámci připomínání významných životních jubileí autorů známkové tvorby připravilo Poštovní muzeum v Praze výstavu věnovanou jednomu z nejvýraznějších zástupců českého ryteckého umění Miloši Ondráčkovi, který v září tohoto roku oslavil 80. narozeniny.

25. 06. 2016 – 11. 09. 2016 | Praha

František Horniak - 60 nejlepších rytin

V rámci připomínání významných životních jubileí autorů známkové tvorby připravilo Poštovní muzeum výstavu věnovanou jednomu z nejvýraznějších zástupců slovenského ryteckého umění Františku Horniakovi.

24. 06. 2016 – 30. 09. 2016 | Vyšší Brod

Auta & autíčka a Vítězové a poražení

Na letošní již 40. výstavní sezonu pobočky ve Vyšším Brodě připravilo Poštovní muzeum dvě zajímavé výstavy.

06. 04. 2016 – 25. 09. 2016 | Praha

Orbis naturalis pictus

Poštovní muzeum v Praze otevírá novou výstavu, která uvede návštěvníky do ilustrovaného světa přírody prostřednictvím díla manželů Jaromíra a Libuše Knotkových, uznávaných umělců ve výtvarném oboru vědecké kresby.

22. 04. 2016 – 19. 06. 2016 | Praha

Dědičná pošta v Litomyšli

Jde o první výstavu ze zamýšleného cyklu, který každoročně představí jedno místo a region z pohledu tuzemské poštovní historie. Tentokrát veřejnost seznámíme s historií dědičné poštovní stanice ve východočeské Litomyšli od okamžiku jejího zřízení v roce 1754 až do roku 1892, kdy byla zestátněna.

09. 12. 2015 – 20. 03. 2016 | Praha

Zlatá stuha 2015 - Nejlepší české knihy pro děti

Poštovní muzeum v Praze připravilo výstavu pro návštěvníky všeho věku, ale především pro děti a mládež. Ve spolupráci s Českou sekcí IBBY představuje ty nejlepší dětské knihy, které vznikly v posledních pěti letech.

18. 09. 2015 – 10. 04. 2016 | Praha

Václav Zapadlík - Známky s vůní benzínu

Poštovní muzeum představuje ve svých prostorách výstavu Václav Zapadlík/ Známky s vůní benzínu. Václav Zapadlík je představitelem uměleckého směru označovaného jako fotorealismus, přičemž se ve své tvorbě zaměřuje výhradně na dopravní techniku.

Archiv výstav: