12. 6. 2014 – 31. 8. 2014 | Poštovní muzeum, Vyšší Brod, Klášter 136, otevřeno denně mimo pondělí mezi 9-12 a 13-17 hodin

Afrikou i na kole – výstava prací žáků Základní umělecké školy Kaplice

Základní umělecká škola Kaplice ve spolupráci s Českou poštou,s.p., pobočkou Poštovního muzea ve Vyšším Brodě, Cisterciáckým opatstvím a městem Vyšší Brod pořádá v prostorách Poštovního muzea ve Vyšším Brodě již tradiční letní výstavu prací žáků výtvarného oboru této školy.

1. Pohlednice ukazující vykládku došlé pošty u polního poštovního úřadu č. 75

Výstava představuje nejlepší kresby žáků školního roku 2013/14. Vernisáž se uskutečnila dne 11. 6. 2014. Výstava se letos zaměřuje na malby žáků, které přibližují cestování na kole, a volně tak navazuje na projekt Kola pro Afriku, pro který bude letos ve vyšebrodském Poštovním muzeu zřízeno sběrné místo. V prostorách přízemí vyšebrodské pobočky muzea bude probíhat až do konce letních prázdnin a vstup na ní je součástí stálé expozice.