14. 5. 2014 – 14. 9. 2014 | Praha

Za polní poštou první světové od 14. 5. do PM Praha

S novou výstavou se Poštovní muzeum vrací sto let zpátky do historie – doby, kdy propukl jeden z nejstrašlivějších konfliktů lidských dějin – první světová válka. Zranění, nezvěstní a mrtví se na skoro pět válečných let stali každodenní realitou. V této záplavě nedostatku, trápení a deprese se alespoň trochu zpříjemnit a dodat lidem jistoty pokoušela válečná pošta. Její fungování na fotografiích, dokumentech, různých druzích zásilek stejně jako i poštovních známkách a válečné pohlednici přibližuje výstava, která se otevírá 14. května v pražském Poštovním muzeu.

1. Pohlednice ukazující vykládku došlé pošty u polního poštovního úřadu č. 75

Logo

Výstava představuje vojenskou i civilní část rakouské poštovní správy během první světové války. Byla to totiž pošta, která umožnila miliónům vojáků na frontě kontakt se svými blízkými v zázemí. Dlouhodobě odloučeni od svých rodin a přátel tak měli možnost komunikovat prostřednictvím dopisů, dopisnic i telegramů a udržovat naději na brzké setkání a šťastný návrat domů. A právě jedinečná úloha rakouské pošty při zprostředkování písemného styku bude prezentována pomocí bohatého obrazového materiálu, který zahrnuje fotografickou dokumentaci poštovního provozu a jeho zaměstnanců, ukázky dobové korespondence včetně známek a otisků razítek, dále také různé podoby válečné propagandy a cenzury. Nechybí ani příklady písemného styku válečných zajatců a zraněných vojáků, stejně tak jako tehdy ještě ojedinělé případy leteckých zásilek. To vše je prezentováno na pozadí složitého úředního aparátu rakouské pošty, jehož fungování záviselo nejen na množství vyhlášek, směrnic a oběžníků, ale především na desítkách tisíc obětavých poštovních zaměstnanců, z nichž se mnozí konce války nedožili.

Pražská výstava je součástí širšího cyklu výstav nazvaného Velká válka, kterého se vedle Poštovního muzea účastní i Národní technické muzeum, Vojenský historický ústav v Praze, Technické muzeum v Brně, Moravské zemské muzeum, Zámek Konopiště a Muzeum města Brna. V Poštovním muzeu se výstavou přenášíme do doby před sto lety prostřednictvím rekonstrukce fungování tehdejší c. k. polní pošty, dobových fotografií, poštovních známek, malovaných pohlednic i dopisů z fronty. Výstava je otevřena od 14. května do 14. září v prostorách pražského Poštovního muzea, Nové mlýny 2, Praha 1. Více informací získáte na stránkách www.postovnimuzeum.cz nebo www.velkavalka.cz.

  • Výstava nabízí i bohatý doprovodný program, který začíná již v sobotu 17. 5., kdy bude v Poštovním muzeu od 9 do 15 hodin používáno příležitostné poštovní razítko a zahájen prodej příležitostné dopisnice k výstavě podle návrhu Jana Mageta. Autor dopisnice bude mít zároveň od 9:00 – 12:00 v muzeu i svoji autogramiádu!
  • Další doprovodný program poté pokračuje množstvím přednášek, mj. i známého historika Jiřího Raka nebo koncertem písničkáře Jiřího Dědečka (pdf, 442kB).

Tisková zpráva k výstavě Za polní poštou první světové od 14. 5. do PM Praha (pdf, 522kB)