Výstavy

Muzeum není sklad nepotřebných předmětů, ale živoucí organismus. Důvodů, proč nás navštěvovat opakovaně, je více. Jedním z nejlákavějších jsou unikátní výstavy, které naši kurátoři připravují ve spolupráci s celým světem.

V některých případech výstavy Poštovní muzea dokonce pokračují a cestují po České republice ve formě PUTOVNÍ VÝSTAVY.

23. 11. 2011 – 26. 02. 2012 | Praha

Jaroslav Němeček. Čtyřlístek nejen na známkách

aroslav Němeček patří bezesporu mezi nejvýznamnější postavy české komiksové scény. Již více jak 40 let kreslí příběhy čtyř kamarádů z Třeskoprsk – Pindi, Bobíka, Fifinky a Myšpulína.

29. 02. 2012 – 22. 04. 2012 | Praha

Propagace pošty první Československé republiky

Výstava představuje sbírkové předměty vztahující se k prezentaci pošty a jejích služeb v nově vzniklém československém státě a umožní tak nahlédnout do světa tehdejší reklamy a designu. Mnohé z exponátů dosud nebyly vystavovány.

25. 04. 2012 – 17. 06. 2012 | Praha

Pošta očima Tomáše Vosolsobě. Fotografie 1975-79

Fotografická výstava přibližující fungování socialistické pošty druhé poloviny sedmdesátých let 20. století je poctou akademickému malíři Tomáši Vosolsobě a zároveň dárkem k jeho nedožitým 75. narozeninám.

14. 06. 2012 – 02. 09. 2012 | Vyšší Brod

Výstava prací žáků Základní umělecké školy Kaplice

Základní umělecká škola Kaplice ve spolupráci s Českou poštou,s.p., pobočkou Poštovního muzea ve Vyšším Brodě a Cisterciáckým klášterem pořádá v prostorách Poštovního muzea ve Vyšším Brodě již tradiční letní výstavu prací žáků výtvarného oboru této školy.

20. 06. 2012 – 16. 09. 2012 | Praha

Václav Sivko - Pavel Sivko. Krajiny grafiky. Známková a grafická tvorba

Autorská výstava představuje (především známkovou) tvorbu výtvarníků z rodiny Sivkových - otce Václava a syna Pavla. Václav Sivko (1923 -1974) tvořil známky od 50. let 20. století, na jeho odkaz později navázal i syn Pavel (1948). K výstavě se bude v sobotu 23. června konat v muzeu tradiční příležitostná přepážka a navíc i autogramiáda Pavla Sivka. K výstavě vychází i dvě příležitostné dopisnice s obrazovými náměty obou vystavujících.

19. 09. 2012 – 25. 11. 2012 | Praha

Pošta a poštovní bankovnictví v českých zemích

Výstava, kterou připravila Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum ve spolupráci s ČSOB, a.s., si klade za cíl připomenout 130. výročí poštovního spořitelnictví v českých zemích i jeho důležitou úlohu v systému bankovních služeb. Autor scénáře zdůraznil dlouholetou, tradiční a oboustranně přínosnou spolupráci mezi poštovním a bankovním sektorem. Výstava tak prostřednictvím 14 panelů a 23 vitrín, umístěných v prvním patře Poštovního muzea, představí textovou a obrazovou formou známé i méně známé kapitoly z dějin poštovního bankovnictví v českých zemích.

28. 11. 2012 – 03. 02. 2013 | Praha

Kamil Lhoták (1912-1990) - Na kole, na motorce, ve vzduchu

Poštovní muzeum připravilo výstavu s názvem KAMIL LHOTÁK (1912-1990). Na kole, na motorce, ve vzduchu ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou a Knihovnou Národního muzea . Koná se u příležitosti 100. výročí narození umělce a k vidění na ní jsou vedle výtvarných předloh k československým poštovním známkám, také Lhotákovy litografie a ukázky z jeho knižních ilustrací. Zajímavým doplňkem jsou fotografie z prací na nové poštovní známce Dívka s dlouhými vlasy.

Archiv výstav: