6. 4. – 25. 9. 2016 | Praha

Orbis naturalis pictus

Přírodní motivy v tvorbě J. a L. Knotkových

Poštovní muzeum v Praze otevírá novou výstavu, která uvede návštěvníky do ilustrovaného světa přírody prostřednictvím díla manželů Jaromíra a Libuše Knotkových, uznávaných umělců ve výtvarném oboru vědecké kresby.

Orbis naturalis pictus

 

Jsou zde prezentovány jak jejich práce spojené se známkovou tvorbou, tak i ilustrace z odborných a populárně naučných přírodovědných knih. Manželům Knotkovým se v jejich díle daří spojovat vědu a umění, velký důraz kladou na faktickou přesnost i estetické vyznění. S největší pečlivostí zachycují anatomické proporce a charakteristické druhové znaky zobrazovaných živočichů. Knotkovi jsou autory řady emisí poštovních známek, první z nich společně vytvořili v roce 1996. Zvláštní pozornost si v tomto ohledu zaslouží tematický celek mapující chráněné krajinné oblasti České republiky. Manželé Knotkovi tak svým dílem navazují na důležitou úlohu vědecké ilustrace jako zprostředkovatele vztahu člověka k životnímu prostředí.
Výstava je rozdělena do čtyř hlavních tematických oddílů: země, vzduch, voda a chráněné krajinné oblasti. Zastoupena je především exotická i regionální fauna, v menší míře pak flóra a drobný hmyz. Návštěvníci se mohou také těšit na trojrozměrné exponáty živočichů zapůjčené Zoologickou zahradou hl. města Prahy, Národním muzeem v Praze a Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě. Kromě drobných savců žijících na území České republiky a exotických papoušků budou k vidění například preparáty sklípkanů a hrabáče kapského, jehož živý, avšak vyhynutím ohrožený živočišný druh je k vidění v pražské ZOO. Pro navození autentické atmosféry budou návštěvníky provázet zvuky přírody a hlasy zvířat.
Výstava bude doplněna programem zahrnujícím dětské výtvarné dílny a populárně naučné přednášky.

Otevřeno je denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin

Více o výstavě: www.postovnimuzeum.cz a www.facebook.com/Postovnimuzeum

K výstavě jsou připraveny pracovní listy pro veřejnost i pro školy. Podrobnější informace o programech pro školy a listy ke stažení  najdete na stránce Programy a vzdělávání.

Doprovodný program

  • 9. 4. 2016 9 – 15 hodin - příležitostná poštovní přepážka
  • 9. 4. 2016 10 – 12 hodin - autogramiáda J. a L. Knotkových
  • 14. 5. 2016 10 – 17 hodin - výtvarná dílna Návštěvní hodiny u zvířecí rodiny
  • 14. 5. 2016 14 hodin - povídání se zástupcem Zoo Praha