22. 4. – 19. 6. 2016 | Praha

Dědičná pošta v Litomyšli

Výstava ze sbírky Ing. Romana Zoubka

Jde o první výstavu ze zamýšleného cyklu, který každoročně představí jedno místo a region z pohledu tuzemské poštovní historie. Tentokrát veřejnost seznámíme s historií dědičné poštovní stanice ve východočeské Litomyšli od okamžiku jejího zřízení v roce 1754 až do roku 1892, kdy byla zestátněna.

Dědičná pošta v Litomyšli

 

Hlavní náplň výstavy tvoří exponát významného regionálního filatelisty Romana Zoubka, vznikající přes čtyřicet let a podrobně mapující dějiny litomyšlské pošty za pomoci mnoha dobových poštovních písemností. Kromě dokumentů listinné povahy jsou také prezentovány sbírkové předměty Poštovního muzea, využívané v poštovním provozu během daného období. Nechybí ani slavnostní uniforma dědičných poštmistrů z 19. století či privilegia dvou z nich, kteří působili právě v Litomyšli.
Kromě vývoje a úřední činnosti vlastní poštovní služebny se výstava věnuje též jejímu původnímu sídlu, které existovalo do roku 1853. Budova staré pošty v Litomyšli totiž upoutává pozornost z několika hledisek: především se dočkala literárního zpracování, neboť tvoří místo, kde se odehrává povídka Na staré poště, napsaná Aloisem Jiráskem roku 1881. Dále posloužila k ubytování císaře Josefa II., jenž město vícekrát navštívil během svých inspekčních cest, a s těmito pobyty se pojí příhody, které vstoupily do povědomí místních obyvatel. A konečně, tuto stavbu zachytil roku 1840 rektor litomyšlské piaristické koleje Florus Ignác Stašek na daguerrotypii, jež představuje dosud nejstarší doložený snímek fotografické povahy v českých zemích. Všechny tyto fenomény výstava zachycuje a uvádí do kontextu s dějinami poštovní stanice, včetně prezentace nově vytvořené repliky nejstarší české daguerrotypie. Na výstavě se významně podílí výpůjčkou svých sbírkových předmětů Regionální muzeum v Litomyšli.
Jako doprovodná akce se bude 23. 4. 2016 od 9 do 15 hodin konat příležitostná poštovní přepážka, kde bude možno zakoupit dopisnici vydanou k výstavě a nechat ji orazit příležitostným poštovním razítkem. Nad výstavou převzal záštitu Mgr. Jiří Junek, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Doprovodný program

  • K výstavě bude 23. 4. 2016 od 9 do 15 hodin otevřena příležitostná poštovní přepážka.
  • Autogramiáda Jindřicha Hocha, autora dopisnice, příležitostného razítka o dalších tiskových materiálů k výstavě, proběhne taktéž 23. 4. od 9 do 12 hod.
  • Výstava bude veřejnosti přístupná od 22. 4. do 19. 6. 2016 denně 9–17 hodin mimo pondělí a státní svátky.

Tisková zpráva k výstavě (pdf, 711kB)