9. 12. 2015 – 20. 3. 2016 | Praha

Zlatá stuha 2015

Nejlepší české knihy pro děti

Poštovní muzeum v Praze připravilo výstavu pro návštěvníky všeho věku, ale především pro děti a mládež. Ve spolupráci s Českou sekcí IBBY představuje ty nejlepší dětské knihy, které vznikly v posledních pěti letech. Po celou letošní zimu si návštěvníci muzea mohou prohlédnout knihy a ilustrace oceněné Zlatou stuhou. Malí i velcí čtenáři uvítají možnost začíst se do některých knížek přímo v útulných prostorách Poštovního muzea. Nechybět budou i aktivity pro děti jako součást expozice a doprovodný program.

Zlatá stuha 2015

 

V kolekci ilustrací jsou zastoupeni významní výtvarníci: například Stanislav Kolíbal, oceněný za celoživotní přínos ilustraci pro děti a mládež. Dále najdete díla čerstvě oceněných ilustrátorů: Andrey Tachezy, Jiřího Franty, Terezy Ščerbové, Marie Štumpfové, Honzy Smolíka. Své práce Vám představí i nominovaní ilustrátoři: Lucie Dvořáková, Jaromír Plachý, Eva Volfová, Juraj Horváth, Renáta Fučíková, Nikola Hoření, Tereza Říčanová, Eva Chupíková, František Petrák, Jan Hísek a Lucie Lomová.
Kromě ilustrací budou vystaveny i knihy oceněných autorů a překladatelů: Jiřího Žáčka, držitele Zlaté stuhy za celoživotní přínos, Daniely Fischerové, Daniely Krolupperové, Františka Tichého, Tomáše Prokůpka, Pavla Kořínka, Martina Foreta a Michala Jareše, Stanislava Rubáše, Lukáše Nováka, Zuzany Šťastné a Radka Malého. A dále knihy autorů a překladatelů nominovaných: Radka Malého, Stanislavy Reschové, Ivony Březinové, Petry Soukupové, Terezy Janišové, Petry Braunové, Renáty Fučíkové, Kláry Smolíkové, Jiřího Dvořáka, Petra Matouška, Miroslava Pošty, Erika Lukavského a Anny Lukavské, Dominiky Křesťanové, Petra Eliáše, Terezy Pecákové.

Zlatá stuha je výroční cena, která poukazuje na nejlepší české knihy pro děti a mládež. České čtenáře provází labyrintem současné dětské literatury už 23 let. Je garantem kvalitního čtení i krásných ilustrací.
Původní české knihy pro děti a mládež procházejí rok co rok pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je následně udělena nejlepším spisovatelům, překladatelům a ilustrátorům. V minulosti byli Zlatou stuhou oceněni např. Adolf Born, Květa Pacovská, Iva Procházková, Karel Šiktanc, Jiří Žáček, Jiří Šalamoun, Petr Sís, Jan Vladislav, Antonín Přidal a mnoho dalších.
Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Sdružení pro dětskou knihu, a spolupořadateli Klub ilustrátorů, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví.
Česká sekce IBBY je součástí mezinárodní organizace UNESCO International Board on Books for Young People (IBBY), neboli Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu, které vzniklo v roce 1948.
Ústředí IBBY sídlí v Curychu. IBBY podporuje v celém světě výchovné a vzdělávací snahy realizované prostřednictvím knihy, rozšiřuje dobré dětské knihy, podporuje jejich vydávání i jejich odborný výzkum.

Výstava bude pro veřejnost otevřena od 9. 12. 2015 do 20. 3. 2016.

 • Dne 12. 12. 2015 od 9 do15 hodin bude v Poštovním muzeu uspořádána příležitostná poštovní přepážka. Zároveň proběhne od 9 do 12 hodin autogramiáda autorky přítisku dopisnice Andrey Tachezy a Jiřího Žáčka, autora řady knížek pro děti.

Otevřeno je denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (pauza mezi 12-13 hodinou)

Více informací na www.postovnimuzeum.cz nebo www.facebook.com/Postovnimuzeum

Doprovodný program

 • 29. 2. 10:00 – 17:00 Prázdninové dílny pro děti
  Otevřené dílny a čtení knížek, hrátky se slovy, proměna v pohádkovou bytost a další dílny po celý den k oběma aktuálním výstavám.
 • 4. 2. v 16:00  Přednáška Stanislava Kolíbala na téma MOJE ÚLOHA ILUSTRÁTORA
  Přednáška Stanislava Kolíbala, světově uznávaného sochaře, grafik a ilustrátora. Seznámíte se s mimo jiné s jeho vzpomínkami na chod nakladatelské práce ve druhé polovině 20. století.
 • 17. 2. v 16:00 Prezentace známky Jeroným Pražský a autogramiáda Renáty Fučíkové
  Beseda s Renátou Fučíkovou o její známkové tvorbě i její autorské knize Hus a Chelčický. Od 17 hodin proběhne autogramiáda autorky.
 • 19. 3. 10:00 – 17:00 Den se Zlatou stuhou
  Výtvarné dílny a setkání s autory a ilustrátory oceněných a nominovaných knih k výstavě. Den plný inspirace k výtvarné soutěži Zlaté dítě, která výstavu provází.
  • 10:00 – workshop s Ester Starou
  • 13:30 – workshop s Janem Hískem
  • 15:30 – workshop s Lucií Lomovou