20. 6. 2012 – 16. 9. 2012 | Praha

Kamil Lhoták (1912-1990) - Na kole, na motorce, ve vzduchu

Poštovní muzeum připravilo výstavu s názvem KAMIL LHOTÁK (1912-1990). Na kole, na motorce, ve vzduchu ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou a Knihovnou Národního muzea . Koná se u příležitosti 100. výročí narození umělce a k vidění na ní jsou vedle výtvarných předloh k československým poštovním známkám, také Lhotákovy litografie a ukázky z jeho knižních ilustrací. Zajímavým doplňkem jsou fotografie z prací na nové poštovní známce Dívka s dlouhými vlasy.

Kamil Lhoták (1912-1990) - Na kole, na motorce, ve vzduchu

Výstava k poctě Kamila Lhotáka se obrací zejména k jeho tvorbě poštovních známek, na nichž se svými návrhy podílel již od roku 1949 (emise 75. výročí Světové poštovní unie). Následující však témata, která patřila k jeho nejmilejším: staré bicykly (1979), motorky (1975) i historické automobily (1988). A samozřejmě nechybí žlutý balón, vznášející se lehce na modravé obloze… Předloha pro tuto známku ze sbírek Poštovního muzea (emise Česká a slovenská grafika, 1973) představuje jeden ze stěžejních motivů Lhotákovy tvorby; originál má v sobě nezaměnitelnou poetiku, nostalgii vzpomínek i onen úchvatný magický realismus…

Ale i jiné obrazy Kamila Lhotáka se objevují na poštovních známkách: po Ohradě snů ( 1987) ze sbírek Národní galerie, připomněla v letošním roce Česká republika Lhotákovo jubileum překrásným plátnem ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích. Obraz Dívka s dlouhými vlasy přenesl do pětibarevné ocelorytiny vynikající grafik a rytec Mistr Miloš Ondráček. Návštěvníci budou moci prostřednictvím fotografií Martina Říhy, spoluautora výstavy, nahlédnout nejen do prostředí ateliéru M. Ondráčka, ale i Poštovní tiskárny cenin v Praze, kde byla známka vytištěna.

 

Výstavu doprovodí i některé originální kresby a grafiky, které laskavě zapůjčila Alšova jihočeská galerie - kupříkladu barevné litografie Tříkolka, Dvouplošník nebo Balvan. Výstavu navíc doplní i ukázky z jeho díla ilustrátorského, neboť Kamil Lhoták vytvořil obrázky pro více než stovku knih. Za všechny jmenujme alespoň Branaldův román Dědeček automobil. Velkou zajímavostí je bezesporu jeho vlastní kniha z roku 1950 s názvem Kolo, motocykl, automobil, zapůjčená rovněž z fondů Knihovny Národního muzea.


  • Výstava v Poštovním muzeu Praha, Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1, probíhá od 28. listopadu 2012 do 3. února 2013
  • Poštovní muzeum k výstavě tradičně vydává dopisnici a v sobotu 1. prosince 2012 se v době od 9.00 do 15.00 hod. uskuteční příležitostná poštovní přepážka. V prodeji bude tento den i pamětní list výstavy, s otiskem původní rytiny čs. poštovní známky podle návrhu Kamila Lhotáka, kterou do rytiny převedl Jindra Schmidt
  • Autory výstavy jsou Alena Reichová, Ivana Švandelíková, Vladimír Halabrín a Martin Říha. Autorkou grafické úpravy dopisnice a razítka je grafička Kateřina Přidalová