Známková tvorba

Sbírky i expozice Poštovního muzea v Praze představují českou, československou i světovou známkovou tvorbu a slouží jako centrum pro jejich studium. Dokumentují vše, počínaje výtvarnými návrhy, přes liniové rozkresby, rytecké a tiskové desky, otisky rytin, zkusmé tisky, barevné zkoušky, výtažky pro ofsetový tisk, až po vlastní poštovní známky. K tomu patří i návrhy obálek a razítek prvního dne vydání.

Muzeum Praha - Expozice - Známková tvorba