Všesokolský slet ve Znojmě 24. VIII. 1919

První raznice z příležitostných poštovních razítek, používaných k nejrůznějším významným událostem, výročím a jiným příležitostem a akcím, která se v Poštovním muzeu dochovala, pochází z roku 1919. Od roku 1947 je podsbírka doplňována i o razítka na obálkách 1. dne vydání (FDC).


Nejstarší zachované razítko je k Sokolskému sletu ve Znojmě z 24. 8. 1919. První obálka s přítiskem, známkami s portrétem prezidenta Edvarda Beneše a razítkem vyšla 28. 10. 1946. Šlo o tzv. ministerské vydání a obálky ministerstvo pošt rozeslalo vysokým státním a ústavním činitelům. První oficiální FDC (a první z řady razítkek na FDC, uchovávaných v muzeu) byla vydána 1. ledna následujícího roku – šlo o emisi Dvouletý hospodářský plán. V současné době se v ní nacházejí pouze ty raznice, které byly použity na území dnešní České republiky, razítka užitá na území nynější Slovenské republiky byla v roce 1991 protokolárně předána tehdejšímu Dokumentačnímu středisku Správy pošt a telekomunikací Bratislava.