Klasické poštovní známky a celistvosti evropských zámořských zemí

Dopis s rakouskou poštovní známkou

V této podsbírce se nacházejí poštovní známky, celiny a celistvosti ze zemí celého světa, zejména Evropy. I když převážná část materiálů vznikla kolem poloviny 19. století, některé jsou starší – například předznámkové dopisy. Obsažena je zde první známka světa britská Black Penny z roku 1840 a známky zemí, které příklad Velké Británie následovaly již ve čtyřicátých letech 19. století.


Mezi první známkové země patří některé švýcarské kantony (Curych 1. 3. 1843, Ženeva 30. 9. 1943, Basilej 1. 7. 1845), staroněmecké státy (Bavorsko 1. 11. 1849), Francie (1. 1. 1849), Belgie (1. 7. 1849), Španělsko (1. 1. 1850) a od 1. 6. 1850 i Rakousko. V podsbírce jsou dále uchovávány celistvosti, dopisnice, telegrafní blankety s natištěnou známkou a otisky poštovních razítek z různých zemí světa. Sporadicky jsou zachyceny poštovní známky opatřené soukromými přetisky a dále ústřižky poštovních průvodek, peněžních poukázek apod. Kromě poštovních známek a celistvostí obsahuje podsbírka také známkové aršíky a pamětní listy s vylepenými poštovními známkami. Rovněž jsou zde uloženy novotisky rakouských poštovních známek vydávaných v letech 1866 – 1894. Jednotlivé soubory byly předávány do Poštovního muzea zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech realizační komisí působící v POFISu a netvoří ucelený sběratelský soubor. Evropské klasické poštovní známky z této podsbírky tvoří základní část stálé známkové expozice Poštovního muzea ve výstavním sále Vávrova domu a jsou tak představeny široké veřejnosti.