Tiskové postupy (barevné zkoušky)

Tiskové postupy ke známce - Toaleta mladé ženy (soutisk: modrá, zelená, žlutá a červená, černá, soutisk všech barev)

Dokumentuje postup tisku při výrobě poštovních cenin na tiskových arších. V případě vícebarevných známek a dopisnic jde o tiskové archy s jednotlivými barvami a jejich postupnými i definitivními soutisky. Každý soubor je doplněn finálním výrobkem – příslušnou poštovní známkou nebo dopisnicí.


Nejstarší tiskové postupy z roku 1918 jsou barevné varianty prvních československých poštovních známek Hradčany. Převážná část sbírky ale pochází z let 1945 – 1992 a je průběžně doplňována o tiskové postupy pro poštovní známky a celiny České republiky.