Dary fyzických osob a bezúplatné převody od orgánů státní správy

Americká letecká obálka odeslaná z Houstonu 1. června 1969

Tato podsbírka obsahuje poštovní známky a celistvosti, tedy zásilky s nalepenými známkami a otisky razítek přepravené poštou, z evropských i zámořských zemí, s převahou těch vzniklých na našem území či v zemích rakouské monarchie od poloviny 19. století. Většinu darů získalo Poštovní muzeum v průběhu osmdesátých let 20. století a část materiálu patří ke sbírkám světové úrovně.


Část darů ještě zasahuje do období předznámkového, což je například významná sbírka otisků razítek pražských pošt na dobové korespondenci, darovaná rodinou sběratele RNDr. Karla Všetečky. Mezi nejvýznamnější dary patří například sbírka známek ruských zemstev od sběratele Ing. Leonida Lady-Jakuševiče nebo soubor skic a zkoušek vzniklých v tvůrčích dílnách rytce Karla Seizingera a Bohumila Heinze, darovaných rodinou Hefer-Nepevný. Cenná je též pozůstalost hudebního skladatele prof. Miloslava Kabeláče nebo Pražský prostonárodní list s vylepeným modrým Merkurem. Novější produkci zastupuje například dar Tomáše Vosolsobě – sbírka aerofilatelie, obsahující filatelistickou dokumentaci prvních a zvláštních letů v USA.