Výzva k 200. výročí poštovní schránky

11. 1. 2017

 

Poštovní muzeum vyhlašuje u příležitosti nadcházejícího 200. výročí zavedení poštovních schránek v českých zemích akci k doplnění muzejní sbírky.


Dne 1. června 1817 byly v někdejší rakouské monarchii zavedeny poštovní schránky. U příležitosti 200. výročí této události připravuje Poštovní muzeum výstavu, která představí historii poštovních schránek na našem území. Ačkoliv muzeum disponuje mnoha unikátními schránkami i souvisejícími obrazovými a písemnými materiály, přesto by rádo zaplnilo „bílá“ místa a získalo nové obrazové, písemné i trojrozměrné předměty, které následně použije k přípravě výstavy.

Věnujte nám proto unikátní fotografie, grafické listy i skutečné poštovní schránky, které psaly poštovní historii Vašeho okolí. Zájem máme nejen o fotografie „statických“ poštovních schránek, ale i jejich „mobilních“ modifikací na vlakových, tramvajových, trolejbusových, automobilových, lodních či dostavníkových poštách. Podobně oceníme i snímky schránek určených pro zvláštní účely (potrubní a leteckou poštu, obchodní vzorky a tzv. valentýnskou poštu), stejně jako schránek domovních, doručovacích, odkládacích a poštovní přihrádek (tzv. P. O. Boxes).

Pokud předměty nebudete chtít věnovat v originále, budeme rádi i za jejich kvalitní skeny (v případě listinných a obrazových dokumentů) či fotografie (v případě trojrozměrných předmětů).

Zároveň Vás prosíme o popis předmětů či dokumentů včetně udání datace, původu, místa vzniku, autora apod.

Děkujeme!

Vaše Poštovní muzeum

Kontaktní adresa: Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1 (tel.: 222 312 006, kramar.jan@cpost.cz)