Sešit pro děti POZNÁM ZNÁMKY

10. 4. 2019

V tomto roce připravila Česká pošta ve spolupráci s Poštovním muzeem pro děti a mládež sešit POZNÁM ZNÁMKY s několika zajímavými aktivitami. Děti v něm mohou sbírat a vylepovat vybrané známky dle určených témat, zahrát si pexeso, sbírat razítka a zúčastnit se soutěže. Barevný a hravý sešit Poznám známky získáte zdarma na vybraných poštách a u pokladny Poštovního muzea. V muzeu také můžete zakoupit některé známky, získat v uvedeném termínu jedno z razítek, vystřihnout si pexeso nebo si návrh na známku přímo nakreslit.

Sbírání a vylepování vybraných známek dle určených témat. Za vylepení známek mladý sběratel získá malé tematické album, které obdrží na vybraných pobočkách České pošty i v Poštovním muzeu.

Sbírání otisků příležitostných razítek Děti mohou získat razítka na několika akcích v Praze a okolí. Na závěrečné razítkovací akci, která proběhne na letošním zářijovém veletrhu Sběratel, bude možné za nasbíraná razítka získat od České pošty hezký filatelistický a sběratelský suvenýr.

Soutěž o návrh vlastní poštovní známky. Stačí si vybrat jedno ze zadaných témat, nakreslit do vymezeného prostoru svůj návrh známky, vystřihnout a odeslat svůj návrh do Poštovního muzea do 16. 7. 2019 a čekat, zda jeho dílo vybere odborná výtvarná komise a vytiskne ho jako natištěnou známku na poštovní dopisnici.

Česká pošta by takto ráda představila, v uspěchané době elektronické komunikace, svět filatelie především dětem a jejich rodičům, jakožto jednu z alternativ pro volnočasové aktivity. Tento koníček oslavil právě v roce 2018 své 100. výročí. Je to totiž 100 let od vydání první československé poštovní známky a Česká pošta tak otevírá v roce 2019 dalších sto let i pro novou nejmladší generaci sběratelů, pro kterou chystá i v následujících letech právě tyto zajímavé soutěže o sběratelská alba a pěkné suvenýry.  

Více informací na www.ceskaposta.cz/poznamznamky