14. 9. 2023 - 22. 12. 2023 / Galerie Poštovního muzea

       Pět barevných pruhů

Otevřeno pondělí až  pátek 10-18 hodin, vstup zdarma.

 

Pět barevných pruhů l Filip Švehla | kurátor: Jan Čejka

Výstava představuje tvorbu mladého, abstraktního malíře mnoha barev i prostředí Filipa Švehly. Sleduje jak jeho inspirace, tak jeho úspěšné uchycení se v uměleckém prostředí. Ukazuje autorovy první kroky po absolvování Akademie výtvarných umění – zejména umělecké rezidence ve Valencii a New Yorku. A skrze jeho zkušenosti zároveň přibližuje     světlé i stinné stránky uměleckého provozu, kterými si prochází snad všichni umělci.

 

Ideový záměr výstavy je přitom odvozen od barevných pruhů na poštovních obálkách, s jejichž významy výstava aktivně i symbolicky pracuje. Například žlutá, označující souvislost s datovou schránkou, na výstavě reprezentuje online rozhraní uměleckého světa, červená, označující obvykle úřední sdělení do vlastních rukou, odkazuje na administrativu, která se nevyhýbá ani tvůrčí činnosti. Barevné pruhy reprezentují i samotného tvůrce, respektive jeho potřebu vyjadřovat se právě pomocí různobarevné geometrie.

 

V neposlední řadě je výstava ojedinělá také tím, že dává tolik samostatného prostoru mladému autorovi. Jde o dosud největší průřez Filipovou tvorbou, přičemž pro diváka stojí za pozornost nejen tvorba samotná, ale i to, co stojí za ní, případně vedle ní. Při přípravě  výstavy jsme se snažili, aby byly více vidět inspirace jednotlivých děl, a zároveň aby divák pronikl do úskalí i radostí uměleckého světa i samotného tvůrčího procesu. Některé z nabytých zkušeností popisuje hlavní kurátorský text.

 

Filip Švehla (*1991)

Autor s mimořádným citem pro barvu a kompozici zůstává u jednoduchého tvarového názvosloví – obdélníky, čtverce, byť tomuto zjednodušení u něho předcházel několikaletý tvůrčí proces s počátky v ilustrativní hravé malbě. Jeho inspirace bývají reálné. Lákají ho např. hrubě omítnuté domy či městská zástavba. Sbírá ovšem i inspirace nehmotné, jakými jsou třeba běžné zvuky prostředí, v němž žijeme, patina, teplota, vůně nebo třeba pachy v tom kterém místě. Nejde mu o krásu, nýbrž o věrohodnou atmosféru. Výsledkem bývají abstrakce, které mají ke svým předlohám až realisticky blízko.

 

Výstavy si Filip často instaluje sám a příležitostně je doprovází site-specific instalacemi. Bylo tomu tak v případě jeho samostatných výstav: Dnes i zítra bude líp v Pragovka Gallery (2020), Armonico v brněnském OFF/FORMÁTu (2019) či Šmucik Ordnung skrze putující Ukradenou galerii (2019). Z kolektivních výstav pak stojí za to zmínit např. výstavy 130 West 117th Street v Českém centru v New Yorku (2022), Méghetos 28, která v pražském univerzitním Kampusu Hybernská (2021) představila rezidenty libeňských ateliérů nebo Krajinu 2017 v Nové galerii (2017), reprezentující různá pojetí krajiny skrze tvorbu stěžejních současných malířů. Skrze galerii Young Real Art je pak Filip už několik let zastoupen na veletrhu umění Art Prague.

 

Filip vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (2011-17), kde strávil většinu času v ateliéru Malby I. Tvořící nejdříve pod vedením Jiřího Sopka, později Roberta Šalandy. V rámci studií absolvoval i dvě stáže, nejprve v tamním ateliéru Malby III Michaela Rittsteina, posléze na Akademii v Utrechtu. Získal mj. Ateliérovou cenu a Cenu Hlávkovy nadace. V roce 2021 se zařadil mezi finalisty Ceny kritiky za mladou malbu. Absolvoval několik zahraničních rezidencí, např. Gray Nivas Art Residency v New Yorku (2023), v THINK+feel Contemporary v Miami (2022) či Summeracademy v Benátkách (2017).

 

Galerie se nachází v prostorách Hlavní pošty v Jindřišské ulici, 
vstup po točitých schodech z přepážkové dvorany.