Telekomunikace

Předměty shromážděné v této podsbírce byly vyrobeny v Československu, Rakousku, Německu, Velké Británii, Polsku a SSSR. První hmotné památky z oboru telekomunikací získalo Poštovní muzeum již ve dvacátých a třicátých letech minulého století. Tehdy soustředilo velice kvalitní sbírku telekomunikačních zařízení, dokumentujících technický vývoj od poloviny (telegraf), respektive osmdesátých let 19. století (telefon). Tato kolekce však byla z rozhodnutí nadřízených orgánů resortu spojů předána v roce 1955 Národnímu technickému muzeu v Praze.

Telekomunikace - ilustrační


Teprve v souvislosti s chystaným otevřením stálé expozice dějin poštovnictví v pobočce Poštovního muzea ve Vyšším Brodě v roce 1976 se opět začala budovat nová sbírka telekomunikační techniky. Historické předměty nakupovalo muzeum ve starožitnictvích a bazarech, novější vyřazovanou či ještě funkční techniku převedly organizace bývalých spojů. V průběhu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století se podařilo soustředit velice cennou sbírku předmětů z oboru telegrafie, telefonie i radiokomunikací. K nejstarším předmětům patří Morseovy rycí i barvopisné telegrafní přístroje, používané u nás od roku 1850 do počátku padesátých let 20. století a vyráběné firmami Czeija-Nissl nebo Štěpánek Pardubice. Počátky telegrafu dokumentuje replika Bain-Ecklingova zvonkového telegrafu, přístroje nasazeného v roce 1847 na první telegrafní trať v našich zemích z Vídně do Brna. Dálnopisnou techniku, jež se u nás začala uplatňovat až ve třicátých letech 20. století, zastupuje řada strojů od firem Siemens, Lorenz, Creed i novější výrobky východoněmecké firmy RFT a brněnské Zbrojovky, včetně typu T 100.
Telefon je dokumentován aparáty a ukázkami spojovací techniky, k nejstarším patří telefony systému místní baterie, mezi nimi modely společnosti Ericsson a rakouského vzoru III z devadesátých let 19. století. Předměty z období první republiky jsou zastoupeny výrobky firem Telegrafia, Mikrofona a kolínské Prchal-Ericsson. Z poválečných přístrojů jde o řadu telefonů firmy Tesla včetně novější produkce Tesly Stropkov. Součástí podsbírky jsou i veřejné telefonní automaty; nejstarší je z třicátých let 20. století. Spojovací techniku představují manuální přepojovače a stojany automatických telefonních ústředen, například ústředny Siemens A 36, která byla v provozu od roku 1930 do roku 1981 v budově Spolku inženýrů a architektů v Praze na Starém Městě. Radiokomunikační techniku zastupuje část technologie MT 11, sloužící pro televizní přenosy do konce sedmdesátých let. Unikátním sbírkovým předmětem je vysílač Tesla KRV 1, používaný jako rušička zahraničních rozhlasových stanic (Svobodné Evropy) v radiokomunikačním středisku Zbraslav-Baně.