Provozní pomůcky

Do této podsbírky jsou zařazeny předměty z vybavení kanceláří a úřadoven pošt – dobové psací potřeby (kalamáře, pera a posýpátka s jemným pískem na osušení inkoustem psaného záznamu), pouzdra na motouz, svícny, kratiknoty pro úpravu knotu svící, visací nebo stojací lampy, nástěnné hodiny i krucifixy, patřící k povinné výbavě úředních služeben rakouské monarchie.

Provozní pomůcky - ilustrační


Nejstarší z těchto drobných předmětů pocházejí již z 18. století, mezi nimi také proutěné koše na písek, jedno z prvních protipožárních opatření. K méně obvyklým provozním pomůckám patří přenosné lampičky sloužící osádkám vlakových pošt ve druhé polovině 19. století, kontrolní hodiny nočních hlídačů z hlavní pošty v Praze v Jindřišské ulici z téhož období, ale i pastičky na myši. Od dvacátého století se začaly užívat další druhy kancelářských potřeb – sešívačky, děrovačky nebo typické poštovní nástroje, jakými byly tzv. pytlováky, tedy nože se zahnutým ostřím, které se používaly a dodnes používají pro přeříznutí motouzu na poštovním pytli. Ukázky poštovních pytlů doplňují manžetové kovové nebo kožené závěrky, jimiž se některé druhy uzavíraly.