Poštovní stejnokroje

Poštovní stejnokroje

Podsbírku tvoří především originály, ale i kopie poštovních uniforem. Ty patřily již od poloviny 18. století k hlavním identifikátorům poštovních zaměstnanců na veřejnosti. Pěstovaly hrdost poštovních zaměstnanců a vytvářely pocit sounáležitosti i jisté stavovské výlučnosti. Z historického hlediska jsou dokladem hmotných i kulturních dějin poštovní správy a jejích zaměstnanců, podávají nám svědectví o dobové módě, sociálním, hospodářském a duchovním prostředí rakouské monarchie, meziválečného i poválečného Československa.

Poštovní stejnokroje - ilustrační


Repliky oděvů středověkých soukromých poslů a novověkých poštovních poslů ze 16.-18. století byly zhotoveny pro slavnostní průvod konaný u příležitosti 50. výročí trvání Ústřední skupiny československých poštovních a telegrafních zřízenců v roce 1923. Stejnokroje z 1. poloviny 19. století a mladší jsou již originály. Nejstarší z nich je poštmistrovská uniforma z přelomu dvacátých a třicátých let, z doby panování císaře Františka I. Časově po ní následují dva postiliónské stejnokroje, jeden pro všední nošení a druhý pro slavnostní příležitosti, předepsané nařízením z roku 1838. Obsáhlá je kolekce stejnokrojů poštovních úředníků různého služebního zařazení, které byly od roku 1850 povinné pro všechny státní úředníky. K zajímavým exponátům patří uniformy poštovních vrátných z hlavní pošty v Praze a poštovního úřadu v Karlových Varech z konce 19. století. Nejméně je původními stejnokroji doloženo období I. republiky, neboť jejich „civilní" provedení umožňovalo, aby je majitelé po odchodu z aktivní poštovní služby donosili. Od šedesátých let 20. století se podsbírka doplňuje nákupy nových uniforem ze skladů resortu spojů, v současnosti České pošty, s.p. Její součástí jsou také odznaky, štítky, náramenní pásky a knoflíky k uniformám. Jedním z těchto drobných předmětů je například velmi vzácný odznak jízdního posla z doby panování císaře Leopolda I.