Poštovní schránky

Poštovní schránky

Poštovní schránky se začaly v rakouské monarchii používat od roku 1817, kdy bylo nařízeno, aby se od 1. června stal součástí každého poštovního úřadu alespoň jeden exemplář. Od téhož dne totiž musel platit poštovné za vnitrozemské dopisy adresát, takže už nebylo třeba podání u přepážky. Uvnitř poštovních úřadů a stanic se tak rozmísťovaly dřevěné bedničky, kam bylo možné dopisy vhazovat.

Poštovní schránky - ilustrace


Brzy se přistoupilo i k jejich zavěšování na budovu poštovní stanice nebo úřadu. Větší rozšíření poštovních schránek nastalo po zavedení poštovních známek, u nás v roce 1850, kterými se korespondence vyplácela. Tehdy začaly být vyvěšovány i v místech vzdálenějších od poštovního úřadu. Nejstarší poštovní schránka ve sbírce muzea pochází z 20. let 19. století a jde o upravenou dřevěnou truhlu. Další schránky z první poloviny 19. století, určené jak pro interiér, tak pro zavěšení venku, jsou ponejvíce dřevěné, méně často plechové. Mají různý tvar a barevnost, i když většina z nich byla opatřena nátěrem v rakouských barvách – černé a žluté, někdy doplněným o symbol dopisu. Ponejvíce měly zamykatelné odklopné víko a pro poštmistry a správce poštovních stanic je vyráběli místní řemeslníci.
Po roce 1850 se začaly výhradně zavěšovat venku a musely být tudíž vyrobeny z odolného kovu, opatřeného nátěrem či později smaltem. Od sedmdesátých let 19. století se prosadily schránky jednotného tvaru, barvy a mechaniky v několika velikostních typech, podle toho, zda byly určeny pro města, městečka nebo vesnice. Konstrukční zlepšení navrhl zaměstnanec vídeňského ministerstva obchodu ing. Karel Paris, který navrhl pro masivní městské poštovní schránky systém tzv. automatického výběru pomocí zvláštní brašny s rámem.
Poštovní schránky z doby I. republiky měly modrou barvu, doplněnou červenou a bílou linkou a státním znakem. Většina byla opatřena mechanikou automatického výběru podle patentů výrobců – firem Krátil nebo Zemánek. Barevnost schránek doznala změny po roce 1963, kdy státní barvy nahradila jednotná oranžová a logo spojů. Nejnověji se pro jejich výrobu začal používat laminát. K části schránek se zachovaly i brašny, sloužící k jejich automatickému vybírání.