Pokladny

Pokladny – schránky na peníze a cennosti – byly nedílnou součástí vybavení poštovních stanic a úřadů již od zavedení pošty u nás v 16. století. V jistém smyslu patřily k tomu nejdůležitějšímu, čím byla každá poštovní služebna vybavena. Bezpečná úschova peněz a dalších cenností totiž vždycky hrála klíčovou roli.

Pokladny - illustrační


Pokladny ze 17. a 18. století patří zároveň k nejstarším trojrozměrným předmětům uchovávaným v Poštovním muzeu a jsou dokladem vynikající řemeslné práce kovářů a zámečníků. Některé jsou zdobeny cizelováním nebo malovanými rostlinnými či krajinnými motivy. Příkladem dobové ochrany proti zlodějům je pokladna z Vraného nad Vltavou s vročením 1829, vybavená poplašným střílejícím zařízením, aktivujícím se při neodborné manipulaci se zámkem.
Na pokladny navazuje soubor trezorů, z nichž nejstarší vyrobila vídeňská firma Wertheim koncem 19. století. Ze stejné doby pocházejí také příruční pokladny sloužící k přepravě peněz a cenných zásilek v poštovních vozech a dostavnících smíšené pošty. Po roce 1900 se na poštách začaly používat pro úschovu pokladní hotovosti typizované příruční pokladny, což je praxe, která přetrvává dodnes a je v podsbírce zastoupena několika exempláři z novější doby.