Nástěnné malby

Biedermeierovské Navrátilovy salónky ve Vávrově domě
Jedná se o čtyři pokoje prvního patra, zbytek reprezentativní dekorace prostor objektu, jak si jej nechal roku 1847 Josefem Navrátilem vyzdobit tehdejší majitel, movitý pražský mlynář Václav Michalovic.

Ilustrační obrázek


V prvním, tzv. zeleném salónku, jsou stěny členěny dekorativními rámy a v prostoru tak dávají vyniknout kachlovým kamnům, na nichž je shodou okolností ztvárněna postava patrona poštovnictví, boha Merkura.

Další tři pokoje jsou propojené, přičemž menší prostřední salonek, jenž dva větší spojuje, vyniká zručnou dekorací svých stěn tvořenou květinovou výzdobou. Oba větší pokoje zaujmou hlavně bohatou malířskou výzdobou. Stěny toho pravého, nazývaného „divadelní", jsou rozčleněny orámovanými poli s medailóny ve tvaru mušle (tzv. rocaille), v nichž Navrátil zobrazil výjevy z českých i evropských divadelních her. Malíř jimi chtěl navodit atmosféru rokokového divadla. Do jednoho ze třinácti medailonů vložil i svůj autoportrét a nad vstupní dveře ještě umístil odborníky velice ceněné zátiší s ovocem. Levý pokoj, původně jídelna, odráží romantismus první poloviny 19. století spojený s módou tzv. „cestovních pokojů".

Stěny zde pokrývá osm temperových obrazů se stylizovanými výjevy významných turistických cílů tehdejšího rakouského císařství. Proslulý Josef Navrátil (1798-1865) vedle aranžmá Vávrova domu, jež je v Praze vůbec nejzachovalejší ukázkou měšťanské nástěnné malby 19. stol., dekoroval a vymaloval prostory zámků Liběchov, Zákupy a Ploskovice a některých dalších objektů. V Praze jeho dílna provedla restaurování výzdoby Vladislavského a Španělského sálu na Pražském hradě, kde byly nedávno odkryty i jeho další – dosud neznámé – nástěnné malby. Navrátilova malířská tvorba je zastoupena ve sbírkách 19. století mnoha obrazáren, Národní galerii nevyjímaje.