Zahraniční poštovní známky dodávané Světovou poštovní unií

Čtyřblok poštovních známek Kanady z roku 2000 - Velryby

Tato podsbírka zahrnuje poštovní ceniny vydávané členskými zeměmi Světové poštovní unie (UPU), které jsou zasílány na základě článku 105 Světové poštovní úmluvy o mezinárodní výměně poštovních známek. Vedle toho se v podsbírce soustřeďují i konvoluty zahraničních poštovních známek, dodávané do Poštovního muzea navíc některými poštovními správami na základě dvoustranných dohod.


Československo se stalo členským státem unie v roce 1920. Od tohoto roku do této podsbírky každoročně přibývala a přibývá kompletní produkce poštovních známek všech zemí světa, sdružených v unii, které rozesílá Mezinárodní úřad UPU sídlící ve švýcarském Bernu. Sem směřuje i produkce českých známek pro ostatní členské země.