Předvýrobní makulatury a černotisky čs. poštovních známek

Tzv. předvýrobní makulatura novinové známky z roku 1918 - emise Sokol v letu

Jde o předběžné a pomocné tisky (tzv. makulatury), které vznikly před vlastním tiskem poštovních známek nebo během něj, dále o zkusmé, pomocné, vadné či kontrolní otisky jednotlivých štočků nebo celých tiskových desek provedené černou barvou (tzv. černotisky) z doby I. Republiky. Dále jsou v podsbírce uchovány příležitostné tisky s otiskem rytiny známky či jejího dvou až čtyřbloku nebo aršíku z osmdesátých let 20. století, vydávané u příležitosti mezinárodních výstav poštovních známek. Doplňuje je produkce černotisků poštovních známek vydávaných k celoroční produkci známek České republiky.


Nejstarší doklady jsou z roku 1918, ale převážnou část tvoří materiály z počátku dvacátých let 20. století. Prvními dochovanými exempláři jsou makulatury známky Hradčany 1 h z roku 1918. Nejcennější jsou černotisky z fáze přípravy prvních československých známek. Příležitostné tisky jsou v současnosti vydávány jako přílohy do sběratelského alba s celoroční produkcí poštovních známek ČR nebo jsou určeny k propagaci Poštovního muzea, které příležitostné tisky vydává každoročně 18. prosince pro připomenutí výročí svého založení a vydání první československé poštovní známky, při významných výstavách, akcích a v publikacích, které muzeum připravuje.