15. 7. – 11. 9. 2016 | Zoo Praha

Orbis naturalis pictus /Přírodní motivy v tvorbě J. a L. Knotkových

Zoo Praha představuje od 15. 7. – 11. 9. 2016 v zrekonstruovaném prostoru Gočárových domů výstavu Orbis naturalis pictus pararelně k výstavě v Poštovním muzeu v Praze.

Orbis naturalis pictus - Zoo Praha

 

Výstava přibližuje svět přírody kolem nás, do jehož krásy a rozmanitosti můžeme proniknout prostřednictvím kreseb manželů Jaromíra a Libuše Knotkových, a to v kontextu známkové tvorby. Dokonale propracované kresby autorů získávají v prostředí Zoo nový rozměr, divák tak může věrnost vědecké ilustrace konfrontovat s živými zvířaty, s kterými se v bezprostředním okolí výstavního prostoru setkává.

Manželé Knotkovi jsou uznávanými umělci ve výtvarném oboru vědecké ilustrace, kterou se jim podařilo velice zdařilým způsobem převést i na známky. Ve své tvorbě spojují vědu a umění, důraz na faktickou přesnost i estetické vyznění díla. Jejich práce vynikají precizní kresbou a soustředěním na detail. Vycházejí z pečlivých příprav a studia, přičemž s největší přesností zachycují anatomické proporce a charakteristické druhové znaky zobrazovaných živočichů. Manželé Knotkovi vytvořili první společnou emisi poštovních známek v roce 1996 a od této doby každoročně vychází další autorská emise.

Výstava prezentuje návrhy známkových aršíků, známek a obálek ze sbírek Poštovního muzea v Praze, které spojuje tématika věrného zachycení světa zvířat. K vidění jsou také nejkrásnější soubor známek světa roku 2003. Podobu návrhů aršíků známek k jednotlivým emisím mohou návštěvníci porovnat se šestinásobně zmenšeným konečným výsledkem. Vystavené kresby jsou navíc doprovázené citáty autorů, kteří nám takto umožňují nový pohled do zákulisí umělecké tvorby. Zvláštní pozornost si zaslouží zejména tematický celek mapující chráněné krajinné oblasti České republiky. V tomto ohledu manželé Knotkovi svým dílem navazují na důležitou úlohu vědecké ilustrace jako zprostředkovatele vztahu člověka k životnímu prostředí. Umožňují nám tak lépe poznávat přírodu a vytvářet si k ní kladný vztah.

Pro malé návštěvníky je připraven pracovní sešit, do kterého mohou psát, kreslit, případně stříhat a plnit další úkoly. Na rozměrné magnetické stěně výstavního prostoru čeká děti Zvířecí pošta, interaktivní hra s dopisy a známkami.

Doprovodné akce

  • 6. 8. a 30. 8. 10 – 17 hodin - Výtvarné dílny k výstavě Orbis naturalis pictus v Zoo Praha
    Výtvarná dílna v prostorách Galerie Gočárovy domy je přístupná od 10 do 17 hodin volně příchozím návštěvníkům. Děti i dospělí si na výstavě každý den mohou vyzkoušet Zvířecí poštu, vyplnit pracovní sešit a dozvědí se zajímavosti ze světa zvířat a poštovních známek.