30. 5. – 31. 10. 2018 | Poštovní muzeum Vyšší Brod

Jiří Slíva/PostPoesie

Výstava se soustředí na významnou část díla populárního grafika, ilustrátora a humoristy Jiřího Slívy, kterému Poštovní muzeum v rámci tradičního připomínání významných životních jubileí autorů poštovních cenin připravilo důstojnou prezentaci jeho volné tvorby a především tvorby s poštovní tematikou. O Jiřím Slívovi je známo, že se jeho užitá tvorba velmi často objevuje a prolíná s tou volnou, třeba i literární nebo hudební.

Vyšší Brod

 

Návštěvníci se mohou seznámit s původními návrhy poštovních známek (včetně nerealizovaných variant), obálek prvního dne vydání (FDC) a razítek a nahlédnout tak do tajů vzniku české známkové produkce. Součástí expozice jsou litografie, kresby, plastiky a série poštovních básní, kterou Jiří Slíva složil pro tuto příležitost.

Poštovní muzeum k výstavě připravilo i mimořádně vydanou brožuru přibližující nejen autorovu poezii. Pro zájemce je v muzejní prodejně k zakoupení rovněž autorská příležitostná dopisnice.

Jiří Slíva (* 4. července 1947 Plzeň) je dnes zavedeným autorem kresleného humoru, přestože získal vzdělání na Vysoké škole ekonomické v Praze a v letech 1971–79 byl zaměstnán jako odborný asistent v oddělení prognostiky Ústavu pro filozofii a sociologii Československé akademie věd (ČSAV). V té době se kromě kreslení začal věnovat „poezii malých forem“, která zahrnovala písničky, absurdní básničky, říkanky nebo aforismy. Od roku 1979 se začal uplatňovat ve svobodném povolání jako kreslíř, grafik a ilustrátor. Kreslířskou praxi nabyl dlouholetou prací pro noviny a časopisy, např. Mladou frontu, Mladý svět, Vědu a techniku mládeže, nebo psal verše pro dětský časopis Mateřídouška. Ilustroval více než 170 knížek, vydal 13 knih kresleného humoru v Československu, České republice, Německu, Francii, Švýcarsku a USA. Byl mnohokráte oceněn na mezinárodních festivalech kresleného humoru. Už téměř čtyřicet let se věnuje barevné litografii a o něco kratší dobu i leptu. Ve známkové tvorbě je aktivní od roku 1995 a do současnosti stačil navrhnout celkem sedm poštovních známek včetně obálek prvního dne vydání (FDC), kuponů a příležitostných poštovních razítek. Je také autorem dvou vlastních známek (2015, 2018) a příležitostné poštovní dopisnice (2012).

 

V prostorách Poštovního muzea bude také současně zábavný interaktivní prostor věnován dětem, kde si mohou číst kreslit, řešit řadů úkolů hrát a prohlížet práce z výtvarných dílen. Zároveň se zde koná výroční výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Kaplice – pobočka Vyšší Brod.