C. k. poštovní kočár cestoval česko-rakouským pohraničím

12. 8. 2013

V sobotu dne 27. července vítali s velkou pompou obyvatelé a návštěvníci měst Vyšší Brod a Bad Leonfelden  historický c.k. poštovní kočár, který v rámci společné česko-rakouské Zemské výstavy vypravilo Poštovní muzeum. V horkém letním dni měsíce července hraničními šumavskými hvozdy spojujícími obě města projel slavnostně zapřažený starý poštovní dostavník, který kdysi doručoval korespondenci a balíky okrskům Orlických hor. Domorodci i turisté mohli vedle zachovalého vozu obdivovat i čtyřspřeží kladrubských běloušů, rozpoznávat staré poštovní signály a na obou stranách hranice nechyběla ani příležitostná přepážka, kde si zájemci mohli koupit příležitostnou dopisnici či nechat otisknout příležitostné razítko.


C. k. poštovní kočár vítala Česko i Rakousko

Poštovní dostavník vyjel slavnostně z Poštovního muzea ve Vyšším Brodě po desáté hodině ranní. Kočí na kozlíku zapřáhl čtyřspřeží s při této příležitosti vybranými kladrubskými bělouši a vedle něj se posadil žák Základní umělecké školy v Kaplici v c.k. rakouské poštovní uniformě, který troubil cestou na poštovní roh signály - takové, jaké mohli obyvatelé měst poslouchat v průběhu staletí, kdy síla poštovních koní vládla dopravnímu spojení. Po slavnostním příjezdu na vyšebrodské náměstí se již dostavník vydal k rakouským hranicím, které přejel kolem poledního a pokračoval dále do lázeňského městečka Bad Leonfelden. V Rakousku se dostavníku dostalo vřelého přijetí. Na jeho počest byl připraven vůz jezdeckého spolku Bad Leonfelden i mnoho dalších vozů s koňským zápřahem. Slavnostní událost si nenechala ujít ani stará městská garda, místní hudební dechová kapela a množství politických prominentů v čele s hejtmanem země Horní Rakousko. Pro návštěvníky - jak na české tak i na rakouské straně - byla vedle jízdy připravena i příležitostná poštovní přepážka, na které si bylo možno otisknout příležitostné razítko. V Rakousku si návštěvníci mohli zakoupit i poštovní známku, vydanou k příležitosti této události.