4. 11. 2020 – 31.10.2021| Praha Poštovním muzeum

Silnicí, železnicí, vzduchem, vodou

Výstava v Poštovním muzeu se věnuje téměř všem druhům dopravních prostředků používaných poštovní správou v českých zemích od zřízení státní pošty. Dobové autentické fotografie, doplněné vysvětlujícím textem, společně s mnoha prostorovými exponáty podávají veřejnosti ucelený obraz o vývoji poštovní dopravy od roku 1526 až do současnosti.

Silnicí, železnicí, vzduchem, vodou

Výstava Silnicí, železnicí, vzduchem, vodou představuje  poštovní přepravu v posledních pěti stoletích se zaměřením na vizuální podobu jednotlivých typů a způsoby jejich využívání v minulosti i současnosti. Malebným prostorám historické budovy Poštovního muzea dominují unikátní exponáty jako např. saně, motocykly či bicykly, představené v kontextu dalších poštovních artefaktů, např. schránek či uniforem. Rozměrnější typy dopravních prostředků může návštěvník zblízka prozkoumat prostřednictvím mnoha modelů historických autobusů, letadel, vlaků, dostavníků, které svým  detailním zpracováním jsou samy o sobě cennými uměleckohistorickými  předměty. Společně s velkoformátovými dobovými fotografiemi zvou na cestu po silnici, po kolejích, vzduchem i vodou do světa pohybu, strojů i lidských příběhů.  Nedílnou a významnou součástí výstavy jsou obrazové panely s dobovými fotografiemi a dokumenty, které osvětlují historické a vývojové souvislosti.

 

Výstava je členěna historicky a neopomíjí i méně známé způsoby poštovní přepravy.  Zatímco v prvních tři sta letech se používaly k dopravě zásilek i osob zejména koněspřežní prostředky a v menším měřítku i lodě, devatenácté století přineslo převratné technické novinky, k nimž patřily nejen vlaky, automobily, a vzducholodě, ale i bicykly, tricykly a motocykly. S počátkem následujícího věku se objevila první letadla a nadále byly zdokonalovány již dříve vynalezené stroje. V poštovním provozu se tak využívala stále širší škála dopravních prostředků, které urychlovaly a zjednodušovaly přepravu zásilek i osob do těch nejvzdálenějších a nejzapadlejších koutů země. Pošta se díky tomu stala nejen jejich každodenním uživatelem, ale v jistém smyslu i inovátorem, protože mnohé z nich byly přizpůsobovány pro poštovní účely. Inovace se týkaly nejen železničních vagónů, automobilů a letadel, ale například i motocyklů a jízdních kol.

Výstava zaujme nejen dospělé milovníky cestování a poštovnictví, ale ocení ji také děti. Pro ně je připraven pracovní sešit plný zábavných  úkolů a interaktivní prvky v expozici. Mohou se stát řidiči autobusu, cestujícími nebo si vytvořit vlastní silnici, na které mohou rozpohybovat dřevěná vozidla, letadla či loď. Výstavu doplní doprovodné akce, aktuální informace budou uveřejněny na webu Poštovního muzea.

Termín  výstavy bude aktualizován s ohledem na vládní opatření a současné uzavření muzea.

Podrobnější historie poštovních dopravních prostředků ke stažení zde (pdf, 117kB).