Nabídka programů pro školy

Poštovní muzeum v Praze nabízí individuální programy pro MŠ, ZŠ i SŠ v návaznosti na RVP ke stálé expozici a k aktuálním výstavám. Vzhledem ke krátkodobým výstavám má muzeum stále co nabídnout a je možné ho navštěvovat opakovaně. Podrobnosti o výstavách najdete zde.

Vycházíme vstříc konkrétním představám, časovým možnostem a věkové kategorii návštěvníků. Všechny programy realizujeme přímo ve výstavních prostorách. Součástí programů je obvykle výtvarná aktivita. Doporučený počet žáků ve skupině vzhledem k omezeným prostorovým možnostem je maximálně 25 dětí.

Přehled doprovodných akcí pro veřejnost najdete u jednotlivých výstav.

Prohlídku muzea můžete spojit s příjemnou procházkou podél Vltavy v blízkosti parku a moderního dětského hřiště.

Cena doprovodných akcí včetně vstupu do expozic je 50 Kč/ dítě, děti do 6 let 10 Kč, doprovod školních skupin má zdarma.
Každý účastník dostane v rámci programu pohlednici, kterou si může po zakoupení poštovní známky odeslat.

Programy pro školy 2023/2024  (pdf, 251kB)

Objednávky a informace:

lektorka MgA. Denisa Sedláková, +420 954 400 385, sedlakova.denisa@cpost.cz