Mechanizační prostředky

Prvními mechanizačními prostředky zavedenými poštou se staly váhy a závaží, nezbytné pro výpočet poštovného po vydání poštovního taxovního pořádku v roce 1722. Váhovými jednotkami byly rakouský lot (17,5 g) a funt neboli libra (0,56 kg, tj. 32 lotů) až do roku 1871, kdy došlo v rakouské monarchii k zavedení metrické soustavy. V podsbírce se nachází řada typů listovních a balíkových vah, od rovnoramenných vážek přes váhy pákové, pérové po automatické a elektronické váhy, a také různé typy lotových a metrických závaží.

Mechanizační prostředky


Modernější prostředky zastupují psací stroje, zaváděné rakouskou poštovní správou u velkých poštovních úřadů a řídících služeben koncem 19. století. Další skupinu představují razicí a orážecí stroje, z nichž nejstarší sloužily pro přichycení tzv. oplatkových pečetí na telegrafní blankety a orážení poštovních peněžních poukázek. Jejich rozšíření nastalo až v době první republiky, kdy byly používány především výrobky kolínské firmy Josef Klepáč. Novější techniku zastupují stroje obdobného určení typu Grafos, používané na poštách ve druhé polovině 20. století.

Ve třicátých letech 20. století se začaly zavádět adresovací stroje, posléze známé pod značkou Adrema. Významnou část podsbírky tvoří tzv. výplatní stoje. První z nich uvedla na trh americká firma Pittney-Bowes v roce 1920. U nás se běžně nazývají podle v minulosti nejrozšířenější značky Francotyp, jejíž zkušební zavedení v poštovním provozu povolila poštovní správa v roce 1926. Vedle Francotypů jsou zastoupeny různé druhy sčítacích a kalkulačních strojů, které se ve větší míře začaly uplatňovat ve dvacátých letech 20. století. V podsbírce jsou dochovány také automaty na prodej telegrafních blanketů, poštovních známek a dopisnic. Soudobou mechanizaci reprezentují ukázky výpočetní techniky, zejména pracoviště systému APOST, užívané v současnosti na všech poštách v České republice. Prvních 125 pošt s 548 přepážkami bylo v systému APOST automatizováno v roce 1994.