Dopravní prostředky

Předměty v této podsbírce pocházejí z území Čech, Moravy, Slezska, Rakouska, Itálie, Anglie a Německa. Jde zejména o vozy, kočáry a saně v časovém rozpětí od druhé poloviny 18. století do první poloviny 20. století. Základ podsbírky byl dán nákupem pozůstalosti po žambereckém poštmistrovi Kamilu Schopfovi v roce 1926. Počtem 26 kusů hipomobilních dopravních prostředků patří v současnosti k největším muzejním sbírkám toho druhu v České republice.

Fotogalerie - Dopravní prostředky


Nejreprezentativnější kusy představují kočár typu landauer se stahovací střechou z majetku Schwarzenberků a později Valdštejnů, vyrobený v první třetině 19. století londýnskými firmami Barker & Co. a Thrupp, a kočár typu berlingot rakouského císaře Ferdinanda I., který používal po své abdikaci v roce 1848 během dlouholetého pražského pobytu. Typickými poštovními vozy jsou dostavník smíšené pošty (pro přepravu osob i poštovních zásilek) ze Žamberka, vyrobený v roce 1860, a klasický poštovní dostavník zhotovený v Miláně přibližně o deset let později. Některé dochované balíkové vozy používala již rakouská poštovní správa na přelomu 19. a 20. století, další jsou již československé výroby z třicátých let 20. století. 

Samostatnou skupinou poštovních dopravních prostředků jsou saně, zastoupené ve sbírce několika typy. Velké poštovní saně s korbou, určené pro přepravu zásilek i osob a tažené koňmi, pocházejí opět ze Žamberka, ruční poštovní saně pro přepravu zásilek používala pošta v Bakově nad Jizerou od třicátých let 20. století a představují častěji používaný typ tohoto prostředku, zejména v horských oblastech. Nechybí ani kratochvilné saně, zastoupené například saněmi vyřezanými z jednoho kusu dřeva ve tvaru mořského koně. Podsbírku doplňují cenné koňské postroje včetně slavnostního poprsního pro čtyřspřeží z 18. století a drobné předměty – kočárové lampy, cestovní zavazadla a modely koněspřežních vozů a poštovních autobusů.