29. 5. – 30. 10. 2022 | Poštovním muzeum Vyšší Brod

Cesta kolem světa za 80 známek

Cesta kolem světa za 80 známek

V letošní letní sezoně můžete v muzeu ve Vyšším Brodě v areálu kláštera s celou rodinou procestovat svět na poštovních známkách. K vidění je Cesta kolem světa za 80 známek, při jejíž přípravě jsme se nechali inspirovat románem Julese Verna.

Sbírání poštovních známek patří dnes bohužel mezi koníčky, jimž se věnují spíš starší generace a mladí filatelisté jsou bílými vránami. Známky, to ale není jen zoubkování a deskové vady, ale i zeměpis, botanika, zoologie, sport, architektura, jídlo, tance, kroje a mnoho dalších námětů a témat, které jsou na známkách vyobrazeny. Sbírání známek tak významně přispívá k všeobecnému rozhledu malých sběratelů.

To byla také úvaha, s níž Poštovní muzeum přistupovalo k přípravě této výstavy. Její jádro tvoří osm desítek pečlivě vybraných novodobých poštovních známek, které reprezentují osmdesát zemí světa. Známky jsou součástí rozsáhlé sbírky zahraničních poštovních známek, v níž Poštovní muzeum schraňuje více než 800 tisíc exemplářů těchto malých grafických okének do všech zemí světa, ba dokonce i do zemí zaniklých, které již na mapách nenajdeme. Děti si známky mohou nejen prohlédnout, ale také se zúčastnit malého soutěžního kvízu.

Dospělé zaujmou vystavené historické mapy ze sbírek muzea, které tvoří doplněk cestovatelské výstavy. Asie, Afrika, Austrálie – na řadě map jsou skutečně bílá místa, neprozkoumané a nezmapované oblasti. Dnes, v době satelitních telefonů, navigací a Google map, si asi nikdo neumí představit, jaké to bylo před sto padesáti lety, kdy se cestovatelé vydávali prakticky do neznáma. Kreslené, později tištěné mapy byly neocenitelnou pomůckou, bez níž si cestu nikdo netroufl podniknout.

Všichni návštěvníci si na závěr společně užijí zábavu v kreativním sále, kde si mohou odpočinout, telefonovat nebo vyzkoušet další aktivity spojené s cestováním. Svoje dovednosti si soutěživí malí návštěvníci ověří ve speciálním poštovním desetiboji.

Výstava Cesta kolem světa za osmdesát známek začíná 27. května a končí 31. října 2022. Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin mimo pondělí.