Balíkový vůz na Hlavní poště

15. 2. 2016

 

Od dnešního dne si na Hlavní poště v Jindřišské ulici můžete prohlédnout balíkový vůz Československé pošty. Unikátní vůz ze sbírek Poštovního muzea byl do těchto prostor převezen z restaurátorských dílen, aby mohl být představen široké veřejnosti.


Jeden z výrazných symbolů Československé pošty představoval koněspřežný poštovní balíkový vůz. Tento byl pro Sbírku Poštovního muzea zakoupen od soukromého majitele v roce 2012. Zpravidla byl tažen jedním koněm a sloužil k doručování balíkových zásilek především ve větších městech. Třebaže nepatřil mezi největší standardizované typy poštovních balíkových vozů, působí robustním dojmem umocněným oplechováním dřevěné korby. Kromě zamykatelného nákladního prostoru skříně se pro přepravu balíků dala využít i střecha vybavená ohrádkou. Nosnost vozu byla stanovena na celou jednu tunu. Při restaurování byl vůz opatřen znakem Československé pošty a barvami s linkováním odpovídajícím dobovému předpisu. Vzhledem k pomalu postupující motorizaci patřily koněspřežné balíkové vozy mezi poštovní dopravní prostředky ještě na počátku 60. let 20. století. V současnosti se však tento vůz řadí jen mezi nněkolik málo exemplářů, které se dochovaly do dnešní doby.