11. 10. 2017 – 18. 3. 2018 | Poštovní muzeum Praha

200 let poštovní schránky

V letošním roce uplynulo 200 let od zavedení poštovních schránek v českých zemích. A právě toto významné výročí si Poštovní muzeum připomíná rozsáhlou výstavou, která se věnuje všem známým i méně známým typům schránek v jejich dvousetleté historii.

200 let poštovní schránky

 

Návštěvníci tak mohou očekávat nejen atraktivní obrazový materiál doprovozený zajímavými a vzájemně provázanými texty, ale i množství jedinečných trojrozměrných exponátů ze sbírky Poštovního muzea. Výstava je doplněna souborem fotografií schránek, které zachytil objektivem na svých cestách po světě kameraman a fotograf Evžen Janoušek. Expozice zaujme i dětské návštěvníky, pro které jsou připraveny interaktivní herní prvky a stručný průvodce historií poštovních schránek pro děti.

Poštovní schránky se v hlavním městě rakouského mocnářství Vídni sice objevily již roku 1785, ale určeny byly pouze privilegovaným osobám, sdružením a úřadům, které nemusely platit poštovné. Všeobecně a nastálo byly s výjimkou Lombardsko-benátského království zavedeny dekretem dvorské komory z 10. dubna 1817. V návaznosti na to bylo nařízeno, aby u každého poštovního úřadu byla od 1. června téhož roku umístěna alespoň jedna schránka. U přepážky se měly nadále podávat pouze zásilky do ciziny, listovní psaní, za něž odesílatel dobrovolně zaplatil poštovné a také dopisy zasílané veřejným úřadům či soukromým osobám osvobozeným od poštovních poplatků. Zavedení schránek bylo výhodné jak pro poštovní správu (odpadlo přijímání každého dopisu zvlášť), tak pro zákazníky (nemuseli čekat u přepážky). Přesto vznikala častá nedorozumění, protože někteří odesílatelé vhazovali do poštovních schránek i dopisy, za něž měli zaplatit poplatek při podání. Těžkosti spojené se zaváděním poštovních schránek dokonce způsobily, že poštovní správa uvažovala koncem 20. let 19. století o jejich odstranění. Výnos všeobecné dvorské komory z 18. února 1830 naštěstí ponechal schránky v užívání, i když k jejich většímu rozšíření došlo až po zavedení poštovních známek 1. června 1850.

Doprovodné akce

 • 14. 10. 2017 9-15 hodin – Příležitostná poštovní přepážka
  Používání příležitostného poštovního razítka a prodej dopisnice k výstavě
 • 17. 11. 2017 10-17 hodin – Klíče ke schránkám
  Výtvarná dílna pro děti všeho věku
 • 9. 12. 2017 10-17 hodin – Vánoční (d)opisování
  Výtvarná dílna pro děti i rodiče s vánoční tématikou
 • 16. 1. 2018 15-16,30 hodin – Komentovaná prohlídka výstavy
  Výstavou provede kurátor výstavy PhDr. Jan Kramář
 • 23. 1. 2018 17 hodin – Poštovní schránky ve světě
  Povídání s Evženem Janouškem, autorem fotografií poštovních schránek
 • 2. 2. 2018 10-17 hodin – Prázdninové výtvarné dílny
  Pololetní prázdninový program pro děti

 

Více informací
www.postovnimuzeum.cz            www.facebook.com/Postovnimuzeum