6. 11.2019 - 12. 4. 2020 | Poštovní muzeum Praha

Ženy na poště

Výstava Ženy na poště se věnuje působení žen v poštovní službě českých zemí od první poloviny 16. století až do nedávné minulosti. Pošta totiž patřila k nemnoha státním institucím, v nichž se ženy za určitých okolností mohly uplatnit již od jejích raně novověkých počátků. Výstava připomíná 150. výročí zaměstnávání žen u předlitavské poštovní správy (7. 4. 1869) a objevuje dosud neznámé skutečnosti opomíjené oblasti ženské emancipace.

Čtyřlístek a jeho přátelé

Prostřednictvím velkoformátových tematických panelů, rozdělených do tří chronologicky řazených částí, a množství jedinečných trojrozměrných exponátů, je představeno nejen uplynulých sto padesát let, které ženy strávily v poštovních službách, nýbrž i období které tomu předcházelo. Za určitých podmínek totiž mohly ženy pracovat u poštovní správy od 16. století a v některých případech se již tehdy staly respektovanými partnery v převážně mužském prostředí. Výstava si tak klade otázky typu: jak to bylo možné?, co k tomu dalo podnět?, nebo jakým vývojem ženská otázka v poštovním prostředí v průběhu pěti století prošla?. Kvůli snazšímu nalézání mnohdy nejednoznačných odpovědí je výstava koncipována jako kombinace chronologicky a tematicky řazeného příběhu vybraných profesních skupin, v nichž ženy ve větším množství působily. Navození dobové atmosféry napomáhá nejen bohatý obrazový doprovod, ale i životopisné medailony konkrétních osob, jejichž často spletité osudy působivě dokládají proměny ženské otázky v poštovním prostředí. Výstavu doprovodí komentované prohlídky a jiné akce, součástí výstavy je i prostor, ve kterém se děti i dospělí mohou octnout v roli žen na poště. K výstavě bude vydán pamětní list s motivem poštovní doručovatelky od A. Podzemné Suchardové z roku 1954 a příležitostná dopisnice.

Tisková zpráva ke stažení (pdf, 390kB).

Doprovodné akce

9. 11. 2019  9:00-15:00  Příležitostná poštovní přepážka - prodej dopisnice k výstavě a otisk příležitostného razítka, příležitostné R-nálepky

9. 11. 2019 Autogramiáda Beaty Šafkové, autorky dopisnice, razítka a vizuálního stylu výstavy

17. 11. 2019 10:00-15:00 Výtvarná dílna pro děti

4. 12. 2019 16:00 -17:00  Komentovaná prohlídka

14. 12. 2019 14:00 -17:00 Výtvarná dílna pro děti

15. 1. 2020 16:00-17:00 Komentovaná prohlídka

25. 1. 2020 14:00–17:00 Výtvarná dílna pro děti

19. 2. 2020 16:00–17:00 Komentovaná prohlídka

7. 3. 2020 14:00–17: 00 Výtvarná dílna pro děti

Bližší informace k doprovodným akcím budou zveřejňovány v aktualitách na webu a facebooku muzea. Na některé výtvarné dílny je nutná rezervace (sedlakova.denisa@cpost.cz).