Výtvarná dílna KAMAŽJAK A COTAMPAK

Mají vaše zvídavé a kreativní děti ve čtvrtek 29. 9. 2022 ředitelské volno? Přijďte s nimi kdykoli od 10 do 17 hodin na výtvarnou akci k výstavě AŽ ZA OBZOR…do Poštovního muzea! Speciální výtvarná dílna je otevřena kreativním dětem od šesti let. Děti se formou hry v prostorách výstavy a celého muzea seznámí s různými způsoby přepravování dopisů a předávání informací. Svou poznávací cestu pak zakončí ve výtvarném ateliéru, kde si mohou vytvořit svůj vlastní ideální poštovní dopravní prostředek prostorovou nebo plošnou technikou podle svých představ, fantazie s využitím mnoha materiálů a výtvarných pomůcek, které výtvarný ateliér nabízí. Důležitou roli sehrají také mapy!

Na výtvarnou dílnu můžete přijít bez rezervace kdykoli během dne od 10 do 17 hodin, vstupné 50 Kč/za o osobu.