13. 5. 2020 — 7. 10.2020 | Praha Poštovní muzeum

Vytiskneme si naše! První československé poválečné známky

K 75. výročí konce druhé světové války připravilo Poštovní muzeum komorní výstavu, která seznamuje s prvními československými známkami, jež byly od května 1945 používány na území naší osvobozené vlasti.

Čtyřlístek a jeho přátelé

Osvobození vlasti přicházelo postupně, osvobozená území – od západu Američany, od východu Rusy – od sebe byla oddělena územně i časově.  Zpočátku byly na osvobozených územích používány protektorátní známky, které byly přetištěny rozmanitými nápisy či grafickými prvky. Tyto přetisky vznikaly na popud revolučních národních výborů anebo samotných poštovních úředníků. Ve všech případech se jednalo o soukromou iniciativu, bez souhlasu oprávněného vydavatele (ministerstva pošt). Protože nebyly k dispozici žádné československé známky, jejich používání bylo mlčky tolerováno. Ve třech moravských městech – Olomouci, Slavkově u Brna a Bučovicích – si místní poštovní úřady vytiskly dokonce vlastní známky.

Na výstavě je představen přepážkový arch známek, zvaných olomoucká orlice; tam dali k vytištění známek podnět členové filatelistického klubu dne 28. dubna 1945, kdy město ještě zdaleka nebylo osvobozeno. Známky byly vytištěny ze zinkových desek, z nichž se zachovalo pět kusů a jeden z nich je rovněž vystaven. Známky byly v prodeji tři dny od 25. května na poštovních úřadech Olomouc 1, 2 a 3, prodej skončil zákazem poštovního ředitelství v Brně. Ministerstvo pošt zrušilo platnost všech protektorátních známek k 17. květnu 1945.

Na základě iniciativy československé exilové vlády v Londýně byly vytištěny dvě emise známek v zahraničí. Nové poštovní známky byly vnímány jako jeden ze symbolů znovunabyté státní suverenity, proto byl na jejich přípravu a realizaci kladen mimořádný důraz. Jednalo se o tzv. londýnské vydání (vyšlo 13. srpna 1945) a tzv. moskevské vydání (vyšlo 6., respektive 15. června 1945). Ještě však než tyto známky spatřily světlo světa, vyšla v březnu 1945 v osvobozených Košicích emise sedmi známek známá dnes jako košické vydání, v dubnu pak v Bratislavě bylo vytištěno bratislavské vydání s osmi různými nominály. Jak košické, tak i bratislavské známky byly zpočátku využívány především pro místní poštu, protože spojení s dalšími částmi státu ještě nebylo obnoveno.

23. května 1945 vyšla první československá poválečná známka tištěná na českém území – Lipová ratolest.

Doprovodné akce

20. 6. 2020  9:00-15:00  Příležitostná poštovní přepážka - prodej dopisnice k výstavě a otisk příležitostného razítka

Bližší informace k doprovodným akcím budou zveřejňovány v aktualitách na webu a facebooku muzea.

Výstava potrvá do 7. října 2020.