Vagony vlakové pošty v Plzni

V sobotu 24. září 2022 se v areálu depa Českých drah v obvodu železniční stanice Plzeň – hlavní nádraží koná od 9 hodin Národní den železnice. V rámci výstavy kolejových vozidel budou představeny také dva poštovní vozy. Ve vagonu vlakové pošty F5-0671 z 1. pol. 40. let 20. stol. ze Sbírky Poštovního muzea bude prezentována expozice věnovaná historii vlakové pošty i tohoto vozu, a obdobně ve vagonu řady Post mw z roku 1985, patřícímu České poště, je umístěna expozice Muzea vlakové pošty, která návštěvníky rovněž provede dějinami vlakových pošt a vozů této řady. Oba vagony jsou plně vybaveny dobovými listovními a balíkovými zásilkami a provozními pomůckami, dotvářejícími specifickou atmosféru vozů vlakových pošt.