Vagony vlakové pošty na Masarykově nádraží

V sobotu 11. září 2021 se na Masarykově nádraží v Praze koná od 9 do 17 hodin Pražský železniční den. V rámci výstavy kolejových vozidel budou představeny také dva poštovní vozy. Ve vagonu vlakové pošty F5-0671 z 1. pol. 40. let 20. stol. ze Sbírky Poštovního muzea bude prezentována expozice věnovaná historii vlakové pošty i tohoto vozu, a obdobně ve vagonu řady Post mw z roku 1985, patřícímu České poště, s. p., je umístěna expozice Muzea vlakové pošty, která návštěvníky rovněž provede dějinami vlakových pošt a vozů této řady. Oba vagony jsou plně vybaveny dobovými listovními a balíkovými zásilkami a provozními pomůckami, dotvářejícími specifickou atmosféru vozů vlakových pošt.