8. 4. do poloviny září 2015|Národní památník na pražském Vítkově

Pošta za Velké války v Národním památníku na Vítkově

Úspěšná výstava Poštovního muzea s názvem Pošta za Velké války. Píšu Vám z fronty… přibližující fungování poštovní služby za první světové války bude od 8. dubna k vidění v Národním památníku na pražském Vítkově. Návštěvníci se mohou z expozice těšit až do poloviny září 2015.

Výstava Pošta za Velké války. Píšu Vám z fronty… je součástí širšího cyklu Velká válka, ve kterém se spojilo více zejména brněnských a pražských muzejních institucí a svoji premiéru měla v pražském Poštovním muzeu 14. 5. 2014. Představuje jednak fungování útvaru polní pošty, který zabezpečoval komunikaci mezi frontou a týlem, jednak se soustředí na válečnou korespondenci. Jako putovní výstava projekt po prezentaci v Městském muzeu a galerii Svitavy, Oblastním muzeu v Litoměřicích zamíří na pražský Vítkov, přičemž v jednání je v této chvíli i množství dalších zastavení. Více o výstavě v PM Praha zde.

  • Výstavu v Památníku je možno si prohlédnout denně od středy do neděle mezi 10-18 hodinou viz stránky Národního památníku na Vítkově (U Památníku 1900, Praha 3)
  • Prezentována bude i během Pražské muzejní noci v sobotu 13. června 2015