Poštovní muzeum připomíná výročí narození Oldřicha Kulhánka výstavním projektem

25. 2. 2015

Ve spolupráci s Akademií věd ČR, která uskuteční ve svých prostorách (Národní 3, Praha 1) od 26. 2. 2014 prezentaci Kulhánkovy volné tvorby pod názvem Tvář, tělo, svědomí, připravuje Poštovní muzeum expozici s názvem Známky, bankovky, medaile (27. 3. 2015 – 14. 6. 2015). V ní představí neméně významnou užitou tvorbu a nabídne průřez dílem věnovaným poštovním známkám ve spojení s návrhy bankovek a medailí. Není překvapením, že tyto oblasti autorovy tvorby jsou často propojené nejen námětově, ale i dokonalou kresebnou a řemeslnou zručností.


Oldřich Kulhánek (narozen 26. února 1940 v Praze, zemřel 28. ledna 2013 v Praze) byl v posledních desetiletích jednou z nejvýznamnějších osobností vytvářejících poštovní ceniny České republiky. Jeho originální návrhy na příležitostné známky, aršíky, razítka a obálky prvního dne vydání se staly součástí sbírky Poštovního muzea. Navázal na jedinečnou a světově uznávanou tradici autorů, kteří se zasloužili o vysokou uměleckou úroveň naší známkové tvorby, jako například Alfonse Muchu, Jakuba Obrovského, Jaroslava Bendu, Maxe Švabinského, Cyrila Boudu, Karla Svolinského, Kamila Lhotáka, Albína Brunovského, Josefa Lieslera a mnohých dalších.

Velkolepě pojatá výstava vedle originálních návrhů na všechny Kulhánkovy známky představí artefakty z České národní banky, Státní tiskárny cenin, Národního muzea nebo České mincovny.

Poštovní muzeum se podílí na katalogu k výstavě a připravuje pamětní list (PTM) s motivem Karla VI. ze skvostné emise poštovních známek Lucemburská dynastie.