27. 3. – 14. 6. 2015 | Praha

Oldřich Kulhánek: Známky, bankovky, medaile

Letos, 26. února, tomu bylo 75 let, co se narodil výtvarník Oldřich Kulhánek. Poštovní muzeum u této příležitosti zve od 27. března na výstavu Známky, bankovky, medaile, která prezentuje autorovu užitou grafiku. Expozice, která vznikla ve spolupráci s Českou národní bankou, Českou mincovnou, Státní tiskárnou cenin, Poštovní tiskárnou cenin a Národním muzeem, připomíná odkaz tohoto světově uznávaného autora a doplňuje tím výstavu Kulhánkovy volné tvorby Tvář, tělo, svědomí (27. 2. – 26. 3. 2015) v Akademii věd ČR (Národní 3, Praha 1). K výstavě je připraven bohatý doprovodný program čítající například příležitostnou poštovní přepážku nebo přednášky přibližující Kulhánkovu práci, proces tvorby poštovních známek, bankovek či pamětních medailí.

Oldřich Kulhánek

Poštovní muzeum se při výstavě soustředilo na velice významnou část Kulhánkovy tvorby, kterou vědomě či podvědomě zná každý z nás. Návštěvníci se budou moci seznámit s průřezem všestranného a nesmrtelného díla, jež prolíná celou řadu výtvarných oborů. Jako autor českých bankovek či poštovních známek byl Oldřich Kulhánek v posledních desetiletích jednou z nejvýznamnějších osobností vytvářejících ceniny České republiky. Navázal na jedinečnou tradici tvůrců, kteří se zasloužili o vysokou uměleckou úroveň našich bankovek a známkové tvorby, například A. Muchu, J. Obrovského, J. Bendu, M. Švabinského, K. Svolinského, A. Brunovského a další. Velkoryse pojatá expozice, vedle originálních návrhů na všechny Kulhánkovy známky, představí zřídka vystavované originální návrhy na bankovky nebo medaile. Není překvapením, že tyto oblasti autorovy tvorby jsou často propojené nejen námětově, ale i dokonalou kresebnou a řemeslnou zručností.

Poštovní muzeum se podílelo na katalogu k výstavě a vydalo pamětní list (PTM) s motivem Karla IV. ze skvostné emise poštovních známek Lucemburská dynastie. Výstava je v Poštovním muzeu otevřena denně (od 9 do 12 a 13 do 17 hodin) kromě pondělí a v jejím rámci zveme i na bohatý doprovodný program:

  • Příležitostná poštovní přepážka 28. 3. 2015, 9.00-15.00. Používání příležitostného poštovního razítka a prodej dopisnice s přítiskem podle návrhu Kláry Melichové.
  • Představení poštovní známky 1. 4. 2015 od 17.00. Autoři akad. malíř Jan Kavan a rytec Miloš Ondráček představí vznik poštovní známky emise Tradice české známkové tvorby - Oldřich Kulhánek. O technologických postupech tisku známek promluví Pavel Vavřina z Poštovní tiskárny cenin, a. s.
  • Vzpomínková přednáška 28. 4. 2015 od 17.00. Předseda SČUG Hollar akad. malíř Vladimír Suchánek zavzpomíná na tvorbu i na osobnost Oldřicha Kulhánka.
  • Den České mincovny v Poštovním muzeu 12. 5. 2015 od 17.00. Zástupci České mincovny nás zavedou do tajů vzniku investičních medailí a tvorby Oldřicha Kulhánka v tomto oboru.
  • Přednáška o tvorbě bankovek 28. 5. 2015 od 17.00. Rytec Martin Srb ze Státní tiskárny cenin, s. p. poodhalí zákulisí vzniku bankovek i jejich technologické zpracování včetně náročných zabezpečovacích prvků.

Tisková zpráva (pdf, 525kB)